Hide/Show Apps

Neoliberal Sosyal Poliitika: Türkiye ve Brezilya Örnekleri

Bu proje kapsamında AKP döneminde uygulanan sosyal politika uygulamaları Brezilya örneğiyle karşılaştırılarak, neoliberal sosyal politika uygulamalarına ilişkin bir analiz geliştirilecektir.