Neoliberal küresel insaniyetperverliğin yerel tezahürleri: Türkiye’de Suriyeli mültecilerle çalışan insaniyetperverlik aktörlerinin anlatıları

2021-6-31
Sözer, Hande
Küresel insaniyetperverlikte son dönemde yaşanan neoliberal dönüşüm akademik literatürde kendine gerekli yeri bulamamıştır. Neoliberalizmin küresel insaniyetperverlik söylem ve uygulamalarında yol açtığı değişiklikler ve bunların yerel etkileri göz ardı edilmiştir. Bu metin küresel insaniyetperverlik söyleminin neoliberal siyasi iktisadi ve ahlaki prensipler doğrultusunda dönüşümünü ve bu dönüşümün yerelde, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerle çalışan insaniyetperverlik aktörlerinin anlatılarında tezahür etme şekillerini inceler. Makalenin ana iddiası şudur: insaniyetperverlik aktörleri küresel neoliberal insaniyetperverliğin prensiplerini yerel bağlama monte etmezler, neoliberal söylemi kendi yerel siyasi, ekonomik ve toplumsal önceliklerine göre yeniden inşa ederler. Makale, Suriyeli mültecilerle çalışan yerel insaniyetperverlik aktörleri ile yarı-yapılandırılmış görüşmelerden oluşan 2014-2017 yılları arasında yapılan saha çalışmasına dayalıdır.

Suggestions

Neoliberal Kent ve Görünmeyen Kriz: Kriz Denetimi Stratejilerinin Perdesini İndirmek
Bayırbağ, Mustafa Kemal (2013-11-30)
Bildirimiz, neoliberalizmin kırılmasına neden olabilecek kentsel krizlerin siyasal ve kuramsal anlamda nasıl görünmez kılındığını ele almaktadır. Kentsel krizlere ilişkin kamuoyu algısı kilit roldeki siyasa-yapıcılar tarafından çeşitli “perdeleme stratejileri” ile şekillendirilmektedir/yönetilmektedir ve bu süreçte amaç siyasi iktidara ilişkin bir “meşruiyet krizini” engellemektir. Bu çerçevede, kentsel kriz kavramı üzerine bir epistemoloji tartışması yürütülerek dünyada ortaya çıkan kentsel...
Neoliberalizm ve Güvenlik Aygıtlarının Dönüşümü
Bedirhanoğlu Toker, Pınar(2017-12-31)
Bu proje, neoliberal projenin merkezinde yer alan devletlerin güvenlik aygıtlarının yeniden yapılandırılması sürecini küresel, bütünsel ve tarihsel maddeci bir bakış açısıyla değerlendirilmeyi amaçlamaktadır.
Hip-Hop in the Neoliberal Era: Turkish Rap Music Community in Turkey
Demirel, Sinem; Çakmur, Barış; Department of Media and Cultural Studies (2022-9-22)
Hip-hop, which spread from the American ghettos to the whole world and entered our daily lives, aroused an echo in Turkey with its popularity in Germany. The main emphasis of this study is on hip-hop's subjects, the hip-hop community. Hip-hop enables its community, young people, to express themselves in various ways, participate in political and social life, show antiorder attitudes, and form an alternative identity for their own. In this context, the relations of hip-hop with the youth, the city, and the i...
Neoliberal Sosyal Poliitika: Türkiye ve Brezilya Örnekleri
Topal Yılmaz, Aylin(2018-12-31)
Bu proje kapsamında AKP döneminde uygulanan sosyal politika uygulamaları Brezilya örneğiyle karşılaştırılarak, neoliberal sosyal politika uygulamalarına ilişkin bir analiz geliştirilecektir.
Neoliberal common sense and short-term study abroad: A critical qualitative inquiry into prospective English language teachers’ discourses and experiences
Çiftçi, Emrullah Yasin; Karaman, Abdullah Cendel; Department of English Language Teaching (2022-9)
In line with neoliberal discourses, most higher education students tend to participate in short-term study abroad (STSA) programs to enrich their CVs, acquire marketable skills, and have fun. On the other hand, STSA programs, such as Erasmus+, can also provide higher education students with novel challenges, triggering them to reflect on issues of power and inequalities. Therefore, these programs can be a valuable experiential and transformative opportunity to prepare prospective English language teachers (...
Citation Formats
H. Sözer, “Neoliberal küresel insaniyetperverliğin yerel tezahürleri: Türkiye’de Suriyeli mültecilerle çalışan insaniyetperverlik aktörlerinin anlatıları,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 48, no. 1, pp. 77–110, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/1187/522.