Neoliberal küresel insaniyetperverliğin yerel tezahürleri: Türkiye’de Suriyeli mültecilerle çalışan insaniyetperverlik aktörlerinin anlatıları

2021-6-31
Sözer, Hande
Küresel insaniyetperverlikte son dönemde yaşanan neoliberal dönüşüm akademik literatürde kendine gerekli yeri bulamamıştır. Neoliberalizmin küresel insaniyetperverlik söylem ve uygulamalarında yol açtığı değişiklikler ve bunların yerel etkileri göz ardı edilmiştir. Bu metin küresel insaniyetperverlik söyleminin neoliberal siyasi iktisadi ve ahlaki prensipler doğrultusunda dönüşümünü ve bu dönüşümün yerelde, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerle çalışan insaniyetperverlik aktörlerinin anlatılarında tezahür etme şekillerini inceler. Makalenin ana iddiası şudur: insaniyetperverlik aktörleri küresel neoliberal insaniyetperverliğin prensiplerini yerel bağlama monte etmezler, neoliberal söylemi kendi yerel siyasi, ekonomik ve toplumsal önceliklerine göre yeniden inşa ederler. Makale, Suriyeli mültecilerle çalışan yerel insaniyetperverlik aktörleri ile yarı-yapılandırılmış görüşmelerden oluşan 2014-2017 yılları arasında yapılan saha çalışmasına dayalıdır.

Suggestions

Neoliberal Kent ve Görünmeyen Kriz: Kriz Denetimi Stratejilerinin Perdesini İndirmek
Bayırbağ, Mustafa Kemal (2013-11-30)
Bildirimiz, neoliberalizmin kırılmasına neden olabilecek kentsel krizlerin siyasal ve kuramsal anlamda nasıl görünmez kılındığını ele almaktadır. Kentsel krizlere ilişkin kamuoyu algısı kilit roldeki siyasa-yapıcılar tarafından çeşitli “perdeleme stratejileri” ile şekillendirilmektedir/yönetilmektedir ve bu süreçte amaç siyasi iktidara ilişkin bir “meşruiyet krizini” engellemektir. Bu çerçevede, kentsel kriz kavramı üzerine bir epistemoloji tartışması yürütülerek dünyada ortaya çıkan kentsel...
Neoliberalizm ve Güvenlik Aygıtlarının Dönüşümü
Bedirhanoğlu Toker, Pınar(2017-12-31)
Bu proje, neoliberal projenin merkezinde yer alan devletlerin güvenlik aygıtlarının yeniden yapılandırılması sürecini küresel, bütünsel ve tarihsel maddeci bir bakış açısıyla değerlendirilmeyi amaçlamaktadır.
Ontological status of neoliberalism: a Critical Realist Marxist approach
Yeşilyurt, Baver; Küçükşenel, Serkan; Department of Economics (2022-3)
The present thesis dwells upon the conviction that an appropriate understanding of neoliberalism should consider capital-labor relations, intra-capital relations, relations between social classes and the state, and last but not least, international capitalist system in its totality. Although Marxist political economy tradition embraces the multidisciplinary research efforts, Marxist definitions of neoliberalism are somehow under the risk of slipping into reductionism. In this thesis, which adopts a Marxist ...
A democratisation project in the age of neoliberalism: the historical specificity of the Tüsiad reports
Güveloglu, Nazım; Yalman, Osman Galip; Department of Political Science and Public Administration (2003)
By the late 1990s, a democratisation project has come to the agenda in Turkey in relation to a possible membership to the European Union. This thesis analyses this democratisation project with special reference to the reports published by TÜSİAD accordingly. Within the scope of the thesis, as well as the theoretical bases of the reports, the motives behind TÜSİAD̕s support for this project will also be dealt with. It will be argued that, in order to grasp the specificity of both the democratisation project ...
Accountability Of Humanitarian Ngos İn Turkey: An Online Transparency Analysis
Bahçecik, Şerif Onur (2021-05-01)
Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de sivil toplum örgütleri önemli bir hesap verilebilirlik sorunu ile karşı karşıyadır. Bir yandan aktarılan fonlar karşılığında istenen ölçülebilir çıktılar, diğer yandan pek çok büyük örgütün karıştığı skandallar, sivil toplum alanında oyunun kurallarını değiştirmektedir. Türkiye’de de sivil toplum örgütleri benzer sorunlarla karşı karşıya kalmaktadır. Yurt dışına yardım yapan sivil toplum örgütlerinin hesap verilebilirliği ise bağışçılarla faydalanıcılar arasındaki mesafeni...
Citation Formats
H. Sözer, “Neoliberal küresel insaniyetperverliğin yerel tezahürleri: Türkiye’de Suriyeli mültecilerle çalışan insaniyetperverlik aktörlerinin anlatıları,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 48, no. 1, pp. 77–110, 2021, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/1187/522.