ODTÜ öğrencilerinde yardım arama davranışıThe help-seeking behaviors of METU students

2005-01-01
Koydemir, Selda
Demir, Ayhan Gürbüz
Bu çalışmada amaç, üniversite öğrencilerinin yardım arama davranışını incelemek ve öğrencilerin hangi sorunlar için kim ya da kimlerden yardım aradığını araştırmaktır. Bu çalışmaya Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nden rasgele seçilmiş olan 133 (79 kız, 54 erkek) öğrenci katılmıştır. Öğrencilerin farklı problem alanları için hangi kaynak ya da kaynaklardan yardım aradıklarını belirlemek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen bir ölçme formu kullanılmıştır. Formu oluşturmak için ilgili literatürden yararlanılarak çeşitli problem alanları belirlenmiştir. Bu alanlar belirginleştirilerek maddeler haline getirilmiş; her bir madde için profesyonel (doktor, öğretim elemanı, psikolojik danışman) ya da resmi olmayan (arkadaş, aile, akraba) çeşitli yardım kaynakları belirlenmiştir. Oluşturulan taslak form uzman kanısına sunulmuş ve önerilen değişiklikler yapılarak form son haline getirilmiştir. Uygulama sonrasında her bir madde için seçilen yardım kaynaklarının frekansları ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Sonuçlar, katılımcıların, farklı problem alanları için farklı kaynaklardan yardım aradıklarını göstermektedir. Akademik sorunlar ve meslek/gelecekle ilgili sorunlar için akademik danışman ve arkadaş sıklıkla düşünülen kaynaktır. Aile ile ilgili sorunlarda arkadaştan yardım arama ve sorunu kendi kendine çözme en çok tercih edilen yardım seçenekleridir. Kişisel problemlerde öğrencilerin sorunu en çok kendi kendilerine ya da arkadaş yardımı ile çözmeyi seçtiğini görülmüştür. Utangaçlık ve karamsarlık gibi daha ciddi kişisel sorunlarda ise danışmandan yardım arama eğilimi artmaktadır. Sosyal problemlerde sorunu kendi kendine çözmeye çalışma durumu oldukça belirginken, ekonomik problemler için en çok tercih edilen kaynaklar sırasıyla kendileri, babaları ve kardeşleridir. Sağlık sorunlarında doktor en çok aranacak kaynak olurken cinsel problemlerde psikolojik danışmandan yardım arama oranının düşük olduğu görülmüştür.
Citation Formats
S. Koydemir and A. G. Demir, “ODTÜ öğrencilerinde yardım arama davranışıThe help-seeking behaviors of METU students,” pp. 211–218, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74655.