Triticeae Dumort. (Gramineae) Tribus’unda bulunan Hordeum L., Triticum L., Secale L. cinslerine ait bazı taksonların polen morfolojileri

2018-04-27
Başer, Birol
Cabi, Evren
Doğan, Musa
Pehlivan, Sevil
Angiospermlerin monokotiller sınıfında yer alan Gramineae (Poaceae) familyası, dünya çapında 6 alt familya, 50’den fazla tribus, 650 cins ve 10 000 türe sahip büyük bir familyadır. Ülkemizde ise 142 cins, 520 tür, 19 alt tür ve 52 varyete ile temsil edilir. Bu çalışmada 2005–2008 yılları arasında devam etmekte olan 105T171 numaralı ve “Türkiye’de Bulunan Triticeae Dumort.(Gramineae) Oymağının Revizyonu” isimli TÜBİTAK projesi kapsamında, tüm Türkiye çapında yürütülen araştırmalarda Gramineae familyasının Triticeae tribüsüne ait Triticum, Secale, Hordeum, cinslerine dahil olmak üzere toplamda 7 taksonun polen morfolojileri IM ve SEM ile ayrıntılı olarak incelenmiştir. Araştırılan taksonlara ait polenlerin ortak özellikleri tektat, monoporat, polen şekillerinin prolat-sferoidal, subprolat, oblatsferoidal ve suboblat, simetrisinin heteropolar, ve por şeklinin prolat-sferoidal, subprolat olmasıdır. Çalışmamızda ornamentasyona göre polenler; Skabrat, Gruplu skabralar karışık; Skabralar bir araya gelerek grup oluşturmuş. Bazı yerlerde arada serbest skabralarda var ve karışık görünüm sergilemektedir: Triticum aestivum Secale anatolicum. İnsular skabrat karışık; Hordeum murinum ssp. leporinum, Hordeum geniculatum, Hordeum bulbosum var. bourgaei, Triticum turgidum.
Citation Formats
B. Başer, E. Cabi, M. Doğan, and S. Pehlivan, “Triticeae Dumort. (Gramineae) Tribus’unda bulunan Hordeum L., Triticum L., Secale L. cinslerine ait bazı taksonların polen morfolojileri,” 2018, p. 132, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74683.