Öğretmen Adaylarının Eğitim Yaklaşımlarının Eğitim Felsefeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi

2014-05-09

Suggestions

Öğretmen Adaylarının Eğitim Yaklaşımlarının Eğitim Felsefeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Coşkun, Seyit; Taneri, Pervin Oya (2021-05-01)
Öğretmen Adaylarının Fen Teknoloji Mühendislik Matematik FeTeMM Eğitimine Yönelik Niyetlerinin İncelenmesi
Öztekin, Ceren; Yılmaz Tüzün, Özgül (null; 2016-09-30)
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Memduhoğlu, Hasan Basri; Keleş, Elif (null; 2014-08-28)
The purpose of this study is to determine the relationship between critical-thinking tendency and problem-solving skills of pre-service teachers. Research was modelled as relational screening model. The population of the research consisted of pre-service teachers from a faculty of education during the 2013-2014 academic year. The sample of the research consisted of 656 students who were studying different fields of education at the faculty. Stratified sampling method was used in choosing the sample. The var...
Öğretmen Adaylarının İstatistiksel ve Matematiksel Düşünme İle İlgili Görüş ve Becerilerin Karşılaştırmalıİncelenmesi
Yılmaz, Zuhal; Ader, Nizamettin Engin; Olgun, Beyza (null; 2014-09-14)
Öğretmen Adaylarının Ders Kitabı Kullanımıyla İlgili Görüşleri
Kondakçı, Esen; Boz, Yezdan (2006-06-01)
Bu çalışmanın amacı fizik, kimya ve biyoloji öğretmen adaylarının ders kitabı hakkındaki görüşlerini belirlemek ve uygulama derslerinde ders kitabını nasıl kullandıklarını incelemektir. Çalışmaya Eğitim Fakülteleri’nin fizik, kimya ve biyoloji eğitimi programlarında öğrenim görmekte olan 125 öğretmen adayı katılmıştır. Araştırmacılar tarafından geliştirilen çoktan seçmeli sorulardan oluşan “Ders Kitabı Kullanımı Anketi” ile yarı-yapılandırılmış görüşmeler veri toplamak için kullanılmıştır. Verilerin analizi...
Citation Formats
P. O. Taneri, “Öğretmen Adaylarının Eğitim Yaklaşımlarının Eğitim Felsefeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi,” 2014, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74798.