Öğretmen Adaylarının Fen Teknoloji Mühendislik Matematik FeTeMM Eğitimine Yönelik Niyetlerinin İncelenmesi

2016-09-30

Suggestions

Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Memduhoğlu, Hasan Basri; Keleş, Elif (null; 2014-08-28)
The purpose of this study is to determine the relationship between critical-thinking tendency and problem-solving skills of pre-service teachers. Research was modelled as relational screening model. The population of the research consisted of pre-service teachers from a faculty of education during the 2013-2014 academic year. The sample of the research consisted of 656 students who were studying different fields of education at the faculty. Stratified sampling method was used in choosing the sample. The var...
Öğretmen Adaylarının Eğitim Yaklaşımlarının Eğitim Felsefeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Taneri, Pervin Oya (2014-05-09)
Öğretmen Adaylarının Eğitim Yaklaşımlarının Eğitim Felsefeleri Çerçevesinde Değerlendirilmesi
Coşkun, Seyit; Taneri, Pervin Oya (2021-05-01)
Ögretmen Adaylarinin Somut Materyal Ve Teknoloji Kullanarak Problem Çözme Stratejileri.
Akyüz, Didem(2014-12-31)
Matematikle ilgili kavramlar çogu zaman soyut niteliktedir. Ögretmenin önemli görevlerinden biri de ögrencilerin bu soyut kavramlari anlayabilmeleri için matematigi hem somut hem de teknolojik materyallerle destekleyerek anlatmasidir. Özellikle matematik egitiminde somut materyallerin kullanimi ögrencilerin basarisini arttirmaktadir. Çünkü çogu zaman ögrenciler geometrik kavramlari hayal etmekte zorlanmakta ve günlük hayatla baglayamamaktadirlar. Gelistirilen bu somut materyallerle ögrenciler geometrik cisi...
Öğretmen Adaylarının Çevre Okur Yazarlılıklarının Epistomolojik İnançlarıyla İlişkileri.
Yılmaz Tüzün, Özgül(2009-12-31)
Bu araştırmanın örneklemini Ankara’daki büyük bir üniversitesinin lisans seviyesindeki tüm eğitim fakültesi öğrencleri oluşturmaktadır. Bu çalışma nicel bir çalışma olacaktır. Çalışmaya katılım gönüllülük esasına dayalı olacaktır.Veri toplama süreci 2009 İlkbahar ve 2009 sonbahar dönemini kapsamaktadır.Veriler eğitim fakültesi lisans öğrencilerinden toplanacaktır. Çalışma iki tür anketle elde edilen sonuçlar üzerinden değerlendirilecektir. Bunlar ; “Çevre okur-yazarlığı anketi”, “Epistemoloji anketi” di...
Citation Formats
C. Öztekin and Ö. Yılmaz Tüzün, “Öğretmen Adaylarının Fen Teknoloji Mühendislik Matematik FeTeMM Eğitimine Yönelik Niyetlerinin İncelenmesi,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/86361.