Trikloroetilenin nikel içerikli katalizörlerle hidrodeklorinasyon yöntemiyle arındırılması

2022-12-01
6th Anatolian School of Catalysis 2022

Suggestions

Trikloroetilenin Hidrodeklorinasyonunda Pt Nanopartikül Boyutunun HCl Kaynaklı Deaktivasyon Üzerindeki Etkisi
Karahan, Selin; Çelik, Gökhan (2022-12-01)
Trikloroasetik aist ve 2,4-diklorofenoksiasetik asitlerin sürekli işletilen yukarı akışlı çamur yataklı anaerobik (YAÇYA) reaktörlere etkisi
Güven, Engin; Bayramoğlu, Tuba Hande; Demirer, Göksel N (2001-11-07)
Trifenilamin, Benzoditiyofen ve Benzotriazole Türevleri İçeren Serbest Konjüge Polimerlerin Elektriksel ve Optik Özellikleri
Çetin, Aslı; Cevher, Şevki Can; İstanbulluoğlu, Çağla; Özdemir Hacıoğlu, Şerife; Toppare, Levent Kamil; Çırpan, Ali (null; 2017-09-10)
Triklosan?nın aktif çamur sistemindeki akıbetinin araştırılması ve mikrobiyal kültür değişimine etkisinin incelenmesi
Koç, Aybala; Dilek, Filiz Bengü(2013)
Triticum Ve Aegilops Türlerinin Filogenetik Yapısının Pcr Ve Ftır Spektroskopisi Yöntemleriyle Belirlenmesi
Önde, Sertaç(2012-12-31)
Triticum ve Aegilops cinsleri Graminaea familyası içinde yer almakta olup bir çok özellik bakımından birbirlerine benzemektedirler. Özellikle morfolojik bakımdan birbirine benzerlik göstermesinden dolayı moleküler teknikler kullanılarak filogenetik olarak ayrılması buğday ıslahına yönelik bilimsel çalışmalara büyük destek sağlayacaktır Filogenetik çalışmalar için matK bölgesi PCR yardımıyla çoğaltılıcaktır. Ek olarak yukarıda anlatılan ayrımı desteklemesi açısından Azaltılmış Toplam Yansıma - Fourier Trans...
Citation Formats
E. Akyıldız, B. İpek Torun, and G. Çelik, “Trikloroetilenin nikel içerikli katalizörlerle hidrodeklorinasyon yöntemiyle arındırılması,” presented at the 6th Anatolian School of Catalysis 2022, İzmir, Türkiye, 2022, Accessed: 00, 2023. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/101669.