An Inquiry into Social Aspects of Coevolution of Objects and Practices from Prayer Beads to Digital Counters

2011-10-31

Suggestions

An inquiry into product design and advertising as mediators of consumer identity
Ergun, Selcen; Kurtgözü, Aren Emre; Department of Industrial Design (2005)
This study mainly investigates the roles of product design and advertising in conferring identity related meanings upon products and associating them with certain consumer identities. For this purpose, firstly, the concept of identity and increasing centrality of objects in its construction and expression are explored. Secondly, the nature and dynamics of the relationship between people and objects are discussed with a specific emphasis on the identity related aspects of this relationship. Then, a more deta...
An Inquiry into Architectural Contextualism
Kömez Dağlıoğlu, Esin (2013-11-10)
Erken çocukluk dönemi öğretmenlerinin çokkültürlülüğe dair bakış açıları ve uygulamaları üzerine bir inceleme
ışıkçı başkaya, gözde nur; ALİSİNANOĞLU, FATMA; Demircan, Hasibe Özlen; TAHTA, FATMA (2020-10-01)
Eğitim alanında çokkültürlülük her ailenin özgünlüğü ve onlarla çalışmanın getirdiği etkiler ile tüm çocuklar için eşit eğitim fırsatları oluşturma; farklılıkları takdir etme olarak tanımlanmaktadır. Çokkültürlülük aynı zamanda toplumdaki temel eşitsizlikleri değiştirmek için çocukları girişimde bulunmaya teşvik eden bir araç olarak da değerlendirilmektedir. Bu çalışma, erken çocukluk eğitimi öğretmenlerinin sınıfta uyguladıkları çok kültürlü etkinlikleri ve çok kültürlü ailelerle yaptıkları aile katılım uy...
An investigation of the relationship between organizational climate and professional drivers' driver behaviours
Öz, Bahar; Özkan, Türker (Elsevier BV, 2010-12-01)
The aim of this study was to investigate the relationship between organizational climate and driver behaviours of professional drivers. The sample consisted of 230 male professional drivers. The participants completed a questionnaire including the Driver Behaviour Questionnaire (DBQ), Hofstede's Organizational Culture Scale, and a background information form. Results of the factor analysis of Hofstede's Organizational Culture Scale yielded two dimensions, which were named as "work orientation" and "employee...
An Investigation into Sociomathematical Norms in a Technology and Inquiry Based Classroom for Teaching Circle Properties
Akyüz, Didem (2014-10-01)
This article aims to document the discovery of sociomathematical norms
Citation Formats
D. Tönük Kruıthof, “An Inquiry into Social Aspects of Coevolution of Objects and Practices from Prayer Beads to Digital Counters,” 2011, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74808.