Gölgeler Üzerine, Gölgeler Üzerinden, Gölgelere Karşı: Heliomorfizm

2020-09-01
Güneri Söğüt, Gizem Deniz
Güneşe yönelim/erişim ve kent formu soru, sorun ve önermelerinin bir arada ele alındığı söylemlere son yıllarda sıklıkla rastlar olduk. Konunun “yeni” olduğundan söz etmek elbette mümkün değil. Buna mukabil, etkileşimli olarak değişen, evrilen ve gelişen ekoloji ve kent anlayışlarına paralel ve dolayısı ile oldukça güncel olduğunu söyleyebiliriz. Harvard Tasarım Okulu Kentleşme Ofisinin “Heliomorfizm” başlığıyla katılıma açtığı tartışıma ortamının temel sorularını anlamak, bu konunun şimdi ve yeniden gündeme gelişinin sebep ve önemini olduğu kadar olası vaatlerini anlamlandırmak bakımından da oldukça açıklayıcı olabilir. Bu metin, buradan hareketle, EkolojikŞehircilikyaklaşımlarına önemli bir gelişme ve genleşme alanı sunması muhtemel ve güneşsel performansa dayalı gelişmekte olan karmaşık ve çelişken yeni bir ekonomi ve kent formu arasındaki ilişkiyi konu alan bu güncel alanın öncül bir okumasını okuyucuyla buluşturmayı hedefliyor.

Citation Formats
G. D. Güneri Söğüt, “Gölgeler Üzerine, Gölgeler Üzerinden, Gölgelere Karşı: Heliomorfizm,” Mimarlık, no. 415, pp. 66–69, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.mo.org.tr/mimarlikDergisiDocs/pdf/MIMARLIK415.pdf.