Görme Engelliler için Web Sayfalarında Erişilebilirliğin Sağlanması

2006-02-11
Günümüzde kurumların ve kişilerin web sayfalarına sahip olması, kendilerini bu web sayfaları ile tanıtmaları, işlerini web sayfaları üzerinden gerçekleştirmeleri sıkça rastladığımız durumlardır. Hatta bir kurumun veya bir kişinin web sayfası edinmesi neredeyse zorunluluk haline gelmiştir. Bu koşullarda, hazırlanan web sayfalarının ziyaret eden herkes tarafından sorunsuzca erişilebilir olması gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Erişilebilirlik, diğer taraftan, engelli kişiler için de büyük önem taşımaktadır. Özellikle görme engelliler için, bilgisayar kullanımı ve pek çok hizmet ve olanağa ulaşmalarını mümkün kılan web sayfaları, bu kişilerin yaşam kalitesinin yükseltilmesinde büyük rol oynamaktadır. Erişilebilir web sayfaları yalnızca görme engelli kişilere yönelik değildir. Bu kişiler dışında erişilebilir web sayfalarının farklı birçok değişik kullanıcısı da bulunmaktadır. Erişilebilir web sayfalarına ihtiyaç duyan bu kadar çok kullanıcı grubu varken, web sayfalarını hazırlayan ve geliştiren kişilerin erişilebilirlik konusunu dikkate almaları ve bu konuda girişimde bulunmaları gerekmektedir. Web sayfalarını hazırlayan ve geliştiren kişiler, erişilebilirliği web sayfalarının tasarım/geliştirme projesine başlamadan amaç haline getirirlerse ve sayfa tasarımlarını uygun biçimde yaparlarsa, pek çok farklı kullanıcı grubunun ihtiyacına cevap vermiş ve kurumları adına olumlu puan kazanmış olurlar. Bu makalede, görme engelli kişilerin bilgisayar ve Internet kullanımına duydukları ihtiyaç vurgulanmakta, web sayfalarının özellikle bu kişilerce erişilebilir olması için uygulanması gereken yöntem ve teknikler üzerinde durulmakta ve öneriler sunulmaktadır.

Suggestions

Görme engelli öğrenciler için erişilebilir soru tasarımı: grafikli soru örneği
Öden Acar, Arzu; Eryılmaz, Ali (null; 2017-09-14)
Görme engelli öğrenciler YGS ve LYS’de okuyucu talep etmeleri durumunda görsel içeriği olan sorulardan muaf olmaktadırlar. Bu sorulara grafik içeren sorular da dahildir. Sınavlarda matematik, fizik, kimya gibi alan sorularında gören öğrenciler için sorulan çeşitli grafikli sorular bulunmaktadır. Burada akla gelen “öğrenciye bu soruları sunmamaktaki sebep öğrencinin soruları yapamaması mı yoksa grafikli içeriğin hem derste hem de sınavlarda öğrenciye ulaşabileceği şekilde sunulmaması mıdır?” sorusudur. Araşt...
Görme engelli bireylerin yabancı dil kelime bilgilerinin geliştirilmesi: tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı
Gül, Abdülmenaf; Kamalı Arslantaş, Tuğba; Yasan Ak, Nehir; Yurdagül, Cemil; Yıldırım, Zahide (DergiPark, 2018-01-01)
Bu araştırmanın amacı görme engelli bireylerin İngilizce kelimelerin doğru yazılışını öğrenmeleri için erişilebilir web ve mobil öğrenme ortamının geliştirilmesi ve bu ortamların görme engelliler için etkililiğinin araştırılmasıdır. Çalışmada tasarım tabanlı araştırma yaklaşımı kullanılmış ve üç döngü uygulanmıştır. İlk iki döngüde web sitesinin gelişim süreci tamamlanmış ve üçüncü döngüde mobil uygulama geliştirilmiştir. Çalışmaya uygun örnekleme yöntemiyle seçilmiş 11 yetişkin görme engelli katılmıştır. V...
Görme Engelli Öğrencilerin Bazı Lise Fizik Konularının Öğreniminde Kullanabilecekleri Ders Aracı Tasarımı Ve Geliştirilmesi.
Eryılmaz, Ali(2010-12-31)
Kapsam Lise fizik öğretim programına uygun ve görme engellilerin kullanabileceği, üretimi ve kullanımı kolay ders araçlarını alandan bulmak gerekiyorsa tasarlamak, deneyerek geliştirmek ve ürün haline getirmek temel amacımızdır. Uluslararası alanda fizik öğretiminde kullanılan bazı ders araçlarının özellikleri incelendiğinde iki temel grup karşımıza çıkmaktadır: 1. Sesli materyaller 2. Dokunsal materyaller Sesli materyaller, dokunsal hale getirilemeyen konuların anlatımında kullanılmaktadır. Bu malzemeler k...
Görme Engelli veya Az Gören Bireylerin Yabancı Dil Kelime Bilgilerinin Geliştirilmesi: Tasarım Tabanlı Araştırma Yaklaşımı
Gül, Abdülmenaf; Yıldırım, Zahide; Ak, Yasan Nehir; Yurdagül, Cemil; Kamalı, Arslantaş Tuğba(2016)
Bu projenin genel amacı görme engelli bireylerin kimseye ihtiyaç duymadan İngilizce kelimelerin doğru yazılış ve telaffuzunu web ve mobil ortamlarda öğrenmelerini sağlamaktır. Projenin amaçları; görme engelli bireylerin gören bireylerle yabancı dil eğitimi konusunda eşit imkanlara sahip olması, İngilizce kelime öğrenmeleri için erişilebilir web ve mobil ortamlar geliştirilmesi ve bu ortamların görme engelliler için etkililiğinin araştırılması şeklindedir. Çalışma başlamadan önce araştırma grubu tarafından p...
Üniversite öğrencilerinin kurdukları matematik problemlerinin değerler açısından incelenmesi
Bulut, Safure; Aktaş, Fatma Nur (null; 2018-10-04)
Problem kurma, öğrencilerin somut durumlara yönelik olarak yapmış oldukları kişisel yorumları ve bunları anlamlı matematiksel problemler olarak biçimlendirmeyi içeren bir süreçtir(NCTM, 2000). Problem kurma yöntemini kullanarak yapılan değerlendirmeler öğretmene detaylı bilgi vermede etkili bir yoldur (Munroe, 2016). Problem kurma öğrencilerin düşünme süreçlerini, değerlerini, anlayışlarını ve matematiksel yetkinliklerini incelemek için bir değerlendirme aracı olarak da kullanılabilir. Çünkü problem kurma a...
Citation Formats
C. Yıldırım Yücel and C. Acartürk, “Görme Engelliler için Web Sayfalarında Erişilebilirliğin Sağlanması,” 2006, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/82278.