Öz Düzenleme Becerileri ve Drama: Drama ile Öz Düzenleme Becerilerinin Gelişimi

2020-4-01
Taneri, P.O. (2020). Bölüm 10: Öz Düzenleme Becerileri ve Drama: Drama ile Öz Düzenleme Becerilerinin Gelişimi. (s.192- 213). İçinde ‘İlkokulda Drama ile Değerler Eğitimi Uygulamaları’ Pegem A. Yayınevi: Ankara. Editör: Ayşegül Oğuz Namdar. ISBN: 978-625-7880-65-7, DOI 10.14527/9786257880657

Suggestions

Akıllı Plaka Tanıma Sistemi Teknolojik Ürün Değerlendirme Raporu
Temizel, Alptekin (2018-01-01)
Pixselect Teknoloji A.Ş. tarafından geliştirilmiş olan“Akıllı Plaka Tanıma” ticari isimli ürün başvurusunun incelenmesi neticesinde söz konusu ürünün “Akıllı Plaka Tanıma” başlıklı Ar-Ge ve yenilik projesi sonucu ortaya çıkmış bir teknolojik ürün olduğu sonuç ve kanaatine varılmıştır
Özyeterlik kaynakları ölçeği nin Türkçe ye uyarlanması
Çapa Aydın, Yeşim; Kondakçı, Esen (SOSED Holistic Education Concultancy & Publications, 2013-07-01)
Bu çalışmanın amacı, Kieffer ve Henson (2000) tarafından öğretmenler için geliştirilen Özyeterlik Kaynakları Ölçeği’ni Türkçe’ye uyarlamaktır. Ölçek, Bandura’nın (1997) öne sürdüğü doğrudan yaşantılar, dolaylı yaşantılar, sözel ikna ve fizyolojik ve duygusal durum olmak üzere dört kaynağa dayanmaktadır. 256 öğretmen adayının katıldığı pilot çalışmada, doğrulayıcı faktör analizi sonuçlarına göre gerekli düzeltmeler yapılmıştır. Asıl çalışmaya ise ilk ve ortaöğretimde görev yapmakta olan 302 öğretmen katılmış...
Geçmişin Aynasında Geleceği Görmek: Thomas Piketty’xxden Üç Asırlık Sistemik Eşitsizlik Analizi
Özen, İlhan Can; Voyvoda, Ebru (Ankara Üniversitesi , 2014-01-01)
Piketty’nin "21. Yüzyılda Sermaye" isimli gelir ve zenginliğin üç asırdak gelişimini incelediği çalışması ve Piketty’nin kendisi bu konuda yazan iktisatçılar tarafından bir fenomen olarak değerlendiriliyor. Bizce bu çalışmayı ve yazarı bir fenomen olarak görmedeki temel sıkıntı (fenomenin kelime anlamı açıklanamayacak yetkinlikte ve zenginlikte), bu çalışmanın öncesindeki çalışmaların ve tartışmaların, bu tartışmalarda Piketty’nin aldığı aktif pozisyonların, ve bu tartışmaların Piketty’nin çalışmasındaki be...
OTURUM 3: Tasarımda Ontolojik Oluşlar, Edişler, Yapışlar
Kurtgözü, Aren; Tönük Kruıthof, Damla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Oturum Başkanları : Dr. Öğr. Üyesi Aren Kurtgözü, TED Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Damla Tönük, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü
OTURUM 2: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tasarım
Bakırlıoğlu, Yekta; Yetiş, Erman Örsan (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Yekta Bakırlıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım BölümüDr. Erman Örsan Yetiş, Manchester Üniversitesi, Kriminoloji Bölümü
Citation Formats
P. O. Taneri, Öz Düzenleme Becerileri ve Drama: Drama ile Öz Düzenleme Becerilerinin Gelişimi. 2020.