OTURUM 2: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tasarım

2022
Bakırlıoğlu, Yekta
Yetiş, Erman Örsan
Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Yekta Bakırlıoğlu, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım BölümüDr. Erman Örsan Yetiş, Manchester Üniversitesi, Kriminoloji Bölümü

Suggestions

OTURUM 1: Çoğul Metodolojiler: Tasarım, Antropoloji ve Etnografi
Bici Nasır, Esra; Sayar, Deniz; Kocabıyık Savasta, Elif; Özcan, A. Can (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Oturum Başkanları: Dr. Öğr. Üyesi Esra Bici Nasır, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Sayar, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü Öğr. Gör. Dr. Elif Kocabıyık Savasta, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi A. Can Özcan, İzmir Ekonomi Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü
OTURUM 3: Tasarımda Ontolojik Oluşlar, Edişler, Yapışlar
Kurtgözü, Aren; Tönük Kruıthof, Damla (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Oturum Başkanları : Dr. Öğr. Üyesi Aren Kurtgözü, TED Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Damla Tönük, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Endüstriyel Tasarım Bölümü
OTURUM 4: Tasarımın Hakikat Arayışında Temsilin Meşruiyeti
Güneş, Serkan; Toğay, Abdullah; S. Kesdi, Hatice (Orta Doğu Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi; 2022)
Hakikati arama ve öğrenme isteği nesnel gerçekliği düşüncede oluşturma ve somutlaştırma arzusundan gelir. Birey hakikatle arasındaki derin boşluğu doldurmak amacıyla, hem hakikatle bir şekilde ilişkisini koruyan hem de bir gerçeklik sunma iddiasında bulunan eylemler gerçekleştirir. Bilim gibi, inanç gibi tasarımda da ürünü üzerinden zihinde hakikate ilişkin bütünlüklü bir algı üreterek hakikati arar. Tasarım, evvela şeylerin gerisindekileri görmeye ve yaşamın derinliklerini inerek onu keşfetmeye daha sonra ...
DAG Proje Yönetimi ve Kazanımları
Yenisoy, Erdem; Yeşilyaprak, Cahit; Yerli, Sinan Kaan (2020-12-11)
Kalkınma Bakanlığıı destekli “2011K120230” nolu Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi, Atatürk Üniv. (ATAÜNİ) bünyesinde yürütülen bir tematik altyapı projesidir. Doğrudan Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü, projenin önemi ve süreli olması sebebiyle diğer birimlerle (Rektörlük, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği, Deprem Araştırma Merkezi, Yapı İşleri Teknik Daire Baş. ve Merkez Atölyeler gibi) doğrudan ilişki içerisinde olup daha hızlı hareket imkanı bulun...
Sporda kendine güven kaynakları ölçeğinin Türk popülasyonuna uyarlanması
Miçooğulları, Bülent Okan; Kirazcı, Sadettin (2010-01-01)
Bu çalışmanın amacı, Sporda Kendine Güven Kaynakları Ölçeği’nin (SKGKÖ) (Vealey ve diğ., 1998) Türk sporcu popülasyonu üzerinde geçerliğinin ve güvenirliğinin test edilmesidir. Çalışmaya 12 farklı spor dalından toplam 409 sporcu gönüllü olarak katılmıştır (Xyaş=20.47 yıl, Ss=2.81) Bunlardan 192’si erkek (X yaş=20.60 yıl, Ss=3.58) ve 217’si kadındır ( X yaş=20.72 yıl Ss=3.93). Veri toplama aracı olarak Vealey ve diğ. (1998) tarafından geliştirilmiş olan 43 ifadeden ve dokuz alt boyuttan (Uzmanlık, Becerinin ...
Citation Formats
Y. Bakırlıoğlu and E. Ö. Yetiş, “OTURUM 2: Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Tasarım,” Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi Ankara, Türkiye, 2022, p. 72, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://utak.metu.edu.tr/utak-2022/.