Karadeniz Kırsalında Yaşlı Kadın İstihdamı Balık Üretim İşletmeleri Vaka Analizi

2015-11-06
HİM, MİKİ
HOŞGÖR, HATİCE AYŞE
Citation Formats
M. HİM and H. A. HOŞGÖR, “Karadeniz Kırsalında Yaşlı Kadın İstihdamı Balık Üretim İşletmeleri Vaka Analizi,” 2015, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.hips.hacettepe.edu.tr/TNBK2015BildiriOzetleriKitapcigi.pdf.