Karadeniz' de gerçek zamanlı dolaşım ve soğuk ara sularının oluşumunun sayısal modellerle incelenmesi

Download
2002
Beşiktepe, T. Şükrü
Karadeniz'in sahip olduğu değişik fiziksel, kimyasal ve biyolojik oşinografik özellikler onu diğer denizlerden farklı kılar ve üretken ve sığ tatlı su tabakası altında yer aln büyük anoksik tuzlu tabakalaşma için tek örnektir. Farklı ölçeklerdeki değişik işlemlerin varlığı Karadeniz'i modeller için mükemmel bir test alanı yapar. Su-tuz dengesi, hemen hemen kapalı olması ve sınırlı büyüklüğü gibi özel karakteristikleri nedeniyle kıyı açıkdeniz etkileşimi araştırmalrı için olduğu kadar karasal, orta ölçekli ve klimatolojik değişimlerin uzun süreli etkilerini de incelemek için ideal bir basendir. Bu proje ile global dolaşım modeli yardımıyla Karadeniz'in akıntı dinamiği anlaşılmaya çalışılmıştır. Karadeniz'in hidrografisi ve akıntılarını benzeştirmek için iki model uygulanmıştır. Birinci model Princeton Üniversitesi Geofiziksel Akışkanlar Dinamiği Laboratuarında geliştirilen ve Bryan-Cox modeline dayanan Modular Okyanus Modelidir. İkinci model ise Harvard Okyanus Tahmin Sistemidir.
Citation Formats
T. Ş. Beşiktepe, “Karadeniz’ de gerçek zamanlı dolaşım ve soğuk ara sularının oluşumunun sayısal modellerle incelenmesi,” 2002. Accessed: 00, 2020. [Online]. Available: https://app.trdizin.gov.tr/publication/project/detail/TlRjeU1URT0.