Karadeniz kırsalında yaşlı kadın istihdamı: balık üretim işletmeleri vaka analizi

2018-01-01

Suggestions

Karadeniz Kırsalında Yaşlı Kadın İstihdamı Balık Üretim İşletmeleri Vaka Analizi
Him, Miki; Hoşgör, Hatice Ayşe (2015-11-06)
Karadeniz kıyı sularında ötrofikasyon belirleme: çok parametreli sınıflama metodoloji uygulaması (BEAST)
Mantıkçı, Mustafa; Polat-beken, Çolpan; Atabay, Hakan; Tan, İbrahim; Yüksek, Ahsen; Tuğrul, Süleyman (2016-06-03)
Karadeniz Kıyılarında Deniz Kaynaklı Doğal Afetlerin Modellenmesi için Yeni Araçlar ve Risk Değerlendirmesi
Yalçıner, Ahmet Cevdet; Güler, Işıkhan; Ergin, Ayşen; Özyurt Tarakcıoğlu, Gülizar(2016)
Karadenizde, kapalı bir havza olmasına rağmen, aşırı şiddetli fırtınalar ve fırtınakabarmaları, tsunami, ender dalgalar ve hortumlar periyodik olarak görülmektedir. Ekstremfırtınaların frekansında son yıllarda artış olduğu düşünülmektedir. Projenin genel amacı, doğalafetlerle (tsunami, fırtınalar ve ender dalgalar) ilişkili olan uzun dönemli dalgaları modellemekve kıyıda yarattıkları etkileri yeni araçlar ve sayısal analiz teknikleri ile çalışılmış ve yeniyazılım ve araçlar üretilmiştir. Fırtına kabarmasını...
Karadeniz' de gerçek zamanlı dolaşım ve soğuk ara sularının oluşumunun sayısal modellerle incelenmesi
Beşiktepe, T. Şükrü(2002)
Karadeniz'in sahip olduğu değişik fiziksel, kimyasal ve biyolojik oşinografik özellikler onu diğer denizlerden farklı kılar ve üretken ve sığ tatlı su tabakası altında yer aln büyük anoksik tuzlu tabakalaşma için tek örnektir. Farklı ölçeklerdeki değişik işlemlerin varlığı Karadeniz'i modeller için mükemmel bir test alanı yapar. Su-tuz dengesi, hemen hemen kapalı olması ve sınırlı büyüklüğü gibi özel karakteristikleri nedeniyle kıyı açıkdeniz etkileşimi araştırmalrı için olduğu kadar karasal, orta ölçekli v...
Karadeniz ve Marmara denizinin çok parametreli gösterge tabanlı uygulama (BEAST) ile ötrofikasyon durumunun belirlenmesi
Mantıkçı, Mustafa; Polat-beken, Çolpan; Atabay, Hakan; Tan, İbrahim; Yüksek, Ahsen; Ediger, Dilek; Tuğrul, Süleyman (null; 2016-12-23)
Citation Formats
H. A. Hoşgör, Karadeniz kırsalında yaşlı kadın istihdamı: balık üretim işletmeleri vaka analizi. 2018, p. 72.