Android uygulamalar için yazılım kalite yönetimi

2016-10-24
Şimşek, Merve Vildan
Betin Can, Aysu
Can, Barbaros
Özet. Günümüzde akıllı telefon ve tablet gibi mobil cihazlar giderek yaygınlaşmaktadır. Bu durum mobil uygulama sayısının önemli ölçüde artışını da beraberinde getirmektedir. Bu sistemlerin popülerliğini yakın gelecekte de arttırmaya devam edeceği tahmin edildiğinden, mobil uygulamaların kalitesi oldukça fazla önem kazanmaktadır. Bu çalışmanın amacı Android uygulamaları için yazılım kalite modeli oluşturulmasıdır. Mobil pazardaki yaygınlıklarından dolayı Android İşletim Sistemi için geliştirilmiş uygulamalar hedef olarak seçilmiştir. Çalışmada ISO/IEC SQuaRE Yazılım Kalite Modeli Standardında tanımlanmış olan geleneksel yazılım kalite özellikleri adapte edilmiştir. Standartta tanımlanmış olan yazılım kalite özelliklerinden Android uygulamalara uygulanabilir olanlar seçilmiş ve Android uygulamalarının kalitesini etkileyen yeni bir özellik eklenmiştir. Sonrasında Android uygulamalara özgü yeni kaynak kod metrikleri belirlenmiştir. Nihai özelliklerin yer aldığı bir kalite modeli oluşturulmuş ve bu model bir örnek olay incelemesinde Android uygulamalarına uygulanarak, modelin uygulanabilirliği gösterilmiştir.
Ulusal Yazılım Mühendisliği Sempozyumu, (24 - 26 Ekim 2016)

Suggestions

Testte Çevresel Değişikliklerin Denetiminde Olay-Yönlendirmeli İzleme Yaklaşımı
Betin Can, Aysu (null; 2019-09-25)
Özet. Bu çalışmada, çevresel değişikliklerin yazılım testi esnasında nasıl denet-lenebileceğini ve sistem kaynakları üzerindeki etkilerinin test kodunda nasıl teyit edilebileceğini araştırdık. Bu çalışma, popüler test çerçevelerini Microsoft Win-dows işletim sisteminin alt sistemi olan "Windows için Olay İzleme/Event-Tra-cing for Windows (ETW)“ ile birleştiren yeni bir çözüm sunmaktadır. "İzlenen Test Uzantısı/Traced Test Extension" adlı MSTest2 gibi popüler test çerçevele-riyle çalışan bir uzantı geliştird...
Kırda Bir Modernleşme Projesi Olarak Köy Enstitüleri: Aksu ve Gönen Örnekleri Üzerinden Yeni Bir Anlamlandırma Denemesi
Çetin, Sıdıka ; Kahya, Ahmet (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2017-6-15)
Köy Enstitüleri; temelde Erken Cumhuriyet Dönemi’nin teknik ve ekonomik yetersizliklerle dolu koşulları içinde, köylerde eğitim ve öğretim işlerini görecek ve sağlık, tarım gibi konularda köylüye öncülük edecek, kendisi de köylü olan öğretmenler yetiştirme amacıyla kurulmuş özgün eğitim kurumlarıdır. Toplam nüfusun % 83,4’ünün kırsal bölgelerde yaşadığı ve bunların büyük bir çoğunluğunun da eğitimden yoksun olduğu ülkemiz koşullarında Köy Enstitüleri, dönemin eğitim faaliyetleri içinde ayrıcalıklı bir konum...
Orta sınıflarda yeme-içme (gıda) tüketimi ve beğenisi: Ankara örneği
Karademir Hazır, Irmak; Yalvaç, Simay(2016-12-31)
Günümüzde; bireylerin farklı alanlardaki tüketim aktivitelerinin, günlük yaşam pratiklerinde daha belirgin bir rol oynamaya başladığı düşünülmektedir (Bocock, 1993; Smart, 2010). Öyle ki, tüketim pratiklerindeki dinamikler; bireylerin kimlik, sosyal statü ve sınıf gibi önemli kavramların inşasında etkin hale gelmiştir (Bourdieu,1984; Sassatelli,2007). Bu proje, daha spesifik olarak, gıda tüketimine odaklanmaktadır. Temel hedeflerden biri Türkiye’de orta sınıfın farklı gıda tüketimi pratiklerinin, sınıf kült...
A size measurement method for enterprise applications
KÜÇÜKATEŞ ÖMÜRAL, NESLİHAN; Koçyiğit, Altan; Demirörs, Onur; Department of Information Systems (2022-8)
Enterprise Applications are complex, effort-intensive applications that include most of the business processes of the enterprises. They differ from traditional software applications by their high reuse rates. Effort predictions for these applications are usually performed in an ad-hoc fashion and result in large variations. Prediction models utilizing traditional software size measures do not produce accurate results either. In this thesis, we developed a size measurement method considering the unique chara...
Towards Development of a Model for Acceptance of Software Process Improvement Models in SMEs: Preliminary Findings
Durmuş, Suna; Özkan Yıldırım, Sevgi; Özcan Top, Özden (2021-06-01)
The software industry is playing a significant role in development of economies all over the world. It is mainly made up of small and medium software enterprises (SMEs). These companies aim to benefit from Software Process Improvements (SPI) to increase product quality and productivity in a competitive environment. Several SPI models and frameworks have been developed to improve software quality in SMEs. As SPI require organizational change and adaptation to new tools, techniques and work practices; organiz...
Citation Formats
M. V. Şimşek, A. Betin Can, and B. Can, “Android uygulamalar için yazılım kalite yönetimi,” Çanakkale, Türkiye, 2016, p. 526, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://ceur-ws.org/Vol-1721/UYMS16_paper_6.pdf.