Görsel perdeleme yaklaşımının basketbol sporcularının sezinleme zamanı performanslarına etkileri

2017-10-19
Yüksel, Oğuzhan
Kirazcı, Sadettin
Bilgiç, Mert
Devrilmez, Erhan
GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı, görsel perdelemenin basketbol sporcularının sezinleme zamanına (SZ) etkisini incelemektir. 127 YÖNTEM: Çalışmaya yaşları 18 ile 25 arasında (Ort=14.2 yaş, Ss=3.81) değişen 19 üniversite basketbol sporcusu (8 kadın & 11 erkek) katılmıştır Katılımcılar 7 ile 14 yıl arasında (Ort=10.16 yıl, Ss=2.57) basketbol deneyimine sahiptirler. Sporcuların SZ performansları modifiye Bassin Sezinleme Zamanı (BSZ) aleti ile ölçülmüştür. Katılımcıların SZ zamanları uyarı hızı 7 m/s olarak belirlenen hızda yapılmıştır. Ayrıca, görsel perdeleme yaklaşımı ölçümlerinin yapılabilmesi için özel olarak tasarlanmış siyah renkte karton ile BSZ aletinin 1/3’ü sırası ile ön, orta ve son kısımları kapatılarak SZ ölçümleri yapılmıştır. Katılımcılara test protokolü hakkında bilgi verilmiş ve ısınmaları için süre verilmiştir. Test protokolü ve BSZ aletini tanımaları için katılımcılara her durum için 3 deneme hakkı verilmiştir. Denemeler sonrası katılımcıların her durum için 20, toplamda 80 uygulama değeri kaydedilmiştir. Katılımcıların verileri mutlak hata (MH) ve değişken hata (DH) skorlarına dönüştürülmüştür ve istatistiksel analizleri için tekrarlanan ölçümler için ANOVA uygulanmıştır. BULGULAR: Mutlak hata bulgularına göre ön bölge kapatıldığında cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmuştur (p>.05). Takip testi Bonferonni bulgularına göre basketbol oyuncularının BSZ aletinin ön bölgesi kapatıldığında en iyi performansı, son bölgesi kapatıldığında ise en düşük performansı gösterdiği tespit edilmiştir. Değişken hata bulgularına göre ise ön, orta ve son bölgelerde cinsiyete göre anlamlı farklılık bulunmuştur. Bonferonni testine göre ise ön, orta ve normal durumlarda SZ performansı değişmezken son bölüm kapatıldığında ise performanslarının düştüğü tespit edilmiştir. Sonuç: Sonuç olarak, erkek basketbol oyuncularının SZ performansları kadın basketbol oyuncularınınkinden daha iyi bulunmuştur ve basketbol oyuncuları görsel takibin son bölümü kapatıldığında en düşük performansı göstermektedirler.
Uluslararası 9. Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Kongresi, (19 - 22 Ekim 2017)

Suggestions

Coincidence anticipation time of experienced tennis players: effect of stimulus speed and the use of the racket
Kirazcı, Sadettin; Söğüt, Mustafa (2016-11-04)
Main purpose of this study was to examine the effects of various stimulus speeds on Coincidence Anticipation Timing (CAT) performance of experienced tennis players. Secondary purpose was to investigate whether using a button (a classical condition) or a tennis racket (a sport specific condition) for measurement makes a difference in testing performance of the athletes. Participants were 41 tennis players (21 girls & 20 boys) whose age was between 11 to 17 years (M=14.2, SD=3.81). The participants were consi...
Effects of stimulus speed, exercise intensity, and experience level on coincidence anticipation timing in badminton players
Golshaei, Bahman; Kirazcı, Sadettin; Department of Physical Education and Sports (2020)
The purpose of this study was to examine the effects of stimulus speed, exercise intensity, and experience level (experienced, novice, & sedentary) on coincidence- anticipation timing performance of adolescent badminton players. 139 participants consist of experienced (n=42), novice (n=43) badminton players, and sedentary (n=54) with the age range of 11 to 17 years old voluntarily participated in the presented study after ethical approval. Coincidence anticipation timing scores was evaluated by Bassin Antic...
The Effect of Cinematherapy on Perfectionism and Related Schemas
Aka, Basak Tuerkueler; Gençöz, Faruk (2010-06-01)
This study aimed to reveal the effect of cinematherapy on perfectionism and related early maladaptive schemas and investigate the contribution of participants' identification with the film on this process. Accordingly, demographic information form, Multidimensional Perfectionism Scale (Hewitt & Flett, 1991a; 1991b), three Early Maladaptive Schema (Emotional Inhibition, Unrelenting Standards-Hypercriticalness, Approval. Seeking-Recognition Seeking) items from Young Schema Questionnaire (Young & Brown 2001), ...
The involvement of centralized and distributed processes in sub-second time interval adaptation: an ERP investigation of apparent motion
Kaya, Utku; Yildirim, Fazilet Zeynep; Kafaligonul, Hulusi (Wiley, 2017-9-28)
Accumulating evidence suggests that the timing of brief stationary sounds affects visual motion perception. Recent studies have shown that auditory time interval can alter apparent motion perception not only through concurrent stimulation but also through brief adaptation. The adaptation after-effects for auditory time intervals was found to be similar to those for visual time intervals, suggesting the involvement of a central timing mechanism. To understand the nature of cortical processes underlying such ...
Coincidence timing accuracy of junior tennis players
Söğüt, Mustafa; Koçak, Mehmet Settar (2009-09-01)
The purpose of the study was to investigate the effects of age and gender on coincidence timing accuracy (CTA) of junior tennis players (ages of 8-9- 10). The Bassin Anticipation Timer Device was administered to measure CTA of participants (n=228). A 3x2 ANOVA was conducted to analyze age groups and gender differences on CTA. Results revealed that 10 year-old players had significantly lower CTA scores than eight year-old players and male players performed more precisely on CTA than their female counterparts...
Citation Formats
O. Yüksel, S. Kirazcı, M. Bilgiç, and E. Devrilmez, “Görsel perdeleme yaklaşımının basketbol sporcularının sezinleme zamanı performanslarına etkileri,” Antalya, Türkiye, 2017, p. 127, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75077.