Yatay eksenli rüzgar türbini kanadı ve kanat profillerinin BEM ve CST metodları ve genetik algoritma kullanarak aerodinamik optimizasyonu

2019-10-03
Oğuz, Keriman
Sezer Uzol, Nilay
Bu çalışmada yatay eksenli rüzgar türbini palalarının ve kanat kesitlerinin aerodinamik optimizasyonu yapılmaktadır. Kanat kesit geometrisi tasarımında Sınıf-Şekil Transformasyonu Metodu (CST) kullanılmıştır. Aerodinamik veriler, bir potansiyel akış çözücüsü olan XFOIL yazılımı ile elde edilmiştir. Rotor güç hesaplamaları için Pala Elemanı-Momentum (BEM) teorisi kullanılmıştır. Genetik Algoritma (GA), rotor maksimum güç üretimi amacıyla, pala kanat kesitigeometrisi optimizasyonunda kullanılmıştır.Bu bildiride, seçilen rotorlariçin doğrulama çalışmaları yapılmış, ve yapılan optimizasyon çalışmaları ve aerodinamik performans karakteristikleri hesaplamaları ve sonuçlar literatürdeki mevcut test rüzgar türbinleri ilekarşılaştırılmıştır.Kalın ve ince kanat kesiti optimize tasarımlarını da kullanan üç kanat kesitli tasarlanan yeni rotor için analizler yapılmış ve aerodinamik performans artırımları incelenmiştir.
Citation Formats
K. Oğuz and N. Sezer Uzol, “Yatay eksenli rüzgar türbini kanadı ve kanat profillerinin BEM ve CST metodları ve genetik algoritma kullanarak aerodinamik optimizasyonu,” presented at the 5. İzmir Rüzgâr Sempozyumu, (3-5 Ekim 2019), İzmir, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.ruzgarsempozyumu.org/wp-content/uploads/2019/09/001.pdf.