Dikey Eksenli Darrieus Tip Su Turbinlerinin Hesaplamali Akiskanlar Dinamgi ile Analizi

2013-05-04
Demircan, Eren
Aksel, Mehmet Haluk
Yavuz, Mehmet Metin
Bu çalışma Darrieus rotor tipi dikey eksenli su türbini performansınınHesaplamalı Akışkanlar Dinamiği (HAD) kullanılarak elde edilmesini içermektedir. Çalışmada literatürde deneysel verileri bulunan dikey eksenli bir su türbininin iki boyutlu HAD modellenmesi yapılmış ve elde edilen güç katsayıları deneysel verilerle karşılaştırılmıştır. Ayrıca iki farklı türbülans modelinin türbin güç katsayısı elde etmedeki performansları karşılaştırılmıştır.
8. Pompa Vana Konferansi, (2 - 04 Mayıs 2013)

Suggestions

Yatay eksenli rüzgar türbini kanadı ve kanat profillerinin BEM ve CST metodları ve genetik algoritma kullanarak aerodinamik optimizasyonu
Oğuz, Keriman; Sezer Uzol, Nilay (2019-10-03)
Bu çalışmada yatay eksenli rüzgar türbini palalarının ve kanat kesitlerinin aerodinamik optimizasyonu yapılmaktadır. Kanat kesit geometrisi tasarımında Sınıf-Şekil Transformasyonu Metodu (CST) kullanılmıştır. Aerodinamik veriler, bir potansiyel akış çözücüsü olan XFOIL yazılımı ile elde edilmiştir. Rotor güç hesaplamaları için Pala Elemanı-Momentum (BEM) teorisi kullanılmıştır. Genetik Algoritma (GA), rotor maksimum güç üretimi amacıyla, pala kanat kesitigeometrisi optimizasy...
Tam Derinlikli Esnek Üstyapıların Katman Özelliklerinin Tahmini İçin Lig Şampiyonası Algoritması
Pekcan, Onur (2020-03-01)
This study proposes a backcalculation tool, based on the hybrid use of League Championship Algorithm (LCA) and Artificial Neural Network (ANN), in order to predict the stiffness related layer properties of full-depth asphalt pavements. The proposed algorithm, namely LCA-ANN, is composed of two main parts; (i) an ANN forward response model, which is developed with the nonlinear finite element solution, for computing the surface deflections, and (ii) LCA search algorithm which is employed to search and provid...
Helicopter lobed nozzle optimization with differential evolution method
Bayat, Akay; Perçin, Mustafa; Department of Aerospace Engineering (2021-2-11)
The main purpose of this study is to develop a methodology for the optimization of an ejector system geometry that is used for the helicopter engine bay cooling. The performance of an ejector system is directly related to the entrainment ratio, which is the ratio of the secondary flow rate to the primary flow rate, and the turbine exit backpressure. In the literature, it is observed that the nozzle geometry used in the ejector system has a significant effect on the performance and that the most efficient ge...
Investigation of Marangoni-induced flows in vertical microchannels
Uğur, Ayşe; Bayer, Özgür; Aradağ Çelebioğlu, Selin; Department of Mechanical Engineering (2022-8-17)
Marangoni convection is defined as the tendency of movement within a fluid from the regions of lower surface tension to those of higher locations. In literature, there are various studies related to Marangoni convection in horizontal microfluidic and microgravity systems. However, the researches about Marangoni convection in vertical flows for closed systems are relatively fewer in number. In this study, Marangoni effect due to temperature gradient is numerically investigated through a fluid-fluid interface...
Tam derinlikli esnek üstyapıların destek vektör makineleri yöntemiyle sonlu elemanlar modellemesi
Pekcan, Onur (null; 2018-09-26)
Bu çalışma kapsamında, Destek Vektör Makineleri (DVM) tekniği yardımıyla tam derinlikli esnek üstyapıların sonlu elemanlar yöntemiyle modellenmesinde, güvenilir ve hızlı çalışan bir yaklaşım sunmaktayız. Tam derinlikli esnek üstyapı modeli, doğal zemin ve üzerindeki asfalt kaplamanın eksenel simetrik olarak tasarlanması ile elde edilmektedir. Modellemede asfaltın elastik, doğal zeminin ise doğrusal olmayan (iki taraflı doğrusal) malzeme davranışına sahip olduğu kabul edilmektedir. DVM yöntemi ise, sonlu ele...
Citation Formats
E. Demircan, M. H. Aksel, and M. M. Yavuz, “Dikey Eksenli Darrieus Tip Su Turbinlerinin Hesaplamali Akiskanlar Dinamgi ile Analizi,” İstanbul, Türkiye, 2013, vol. 1, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75499.