Yatay eksenli rüzgâr türbinleri için gürbüz tasarım yöntemi

2019-10-03
Gürbüz tasarım, kontrol edemediğimiz değişkenlerden çok etkilenmeyen tasarımdır ve rüzgarın stokastik yapısı dolayısıyla rüzgar türbinleri için önemlidir. Bu makalede enerji maliyetini düşürebilmek için yatay eksenli rüzgar türbinlerinin tasarımında kullanılmak üzere Gürbüz Tasarım Simülasyonu yöntemi anlatılmıştır. Bu yöntemde öncelikle uygun tasarım değişkenleri ve geçerli oldukları aralıklar seçilir. Sonrasında deney tasarımları yöntemi uygulanarak tasarım uzayının incelenmesini kolaylaştırır. Enerji maliyetini en çok etkileyen değişkenlerden bir alt küme oluşturularak eleme işlemi gerçekleştirilir. Hedefimiz için belirleyici olan değişkenler hedefi tanımlayan bir tepki yüzeyi denklemi oluşturmak için kullanılır. Kontrol edilemeyen tasarım değişkenlerinin performansa istatistiksel etkisinin hesaplanabilmesi için Monte Carlo simülasyonları kullanılır. Bu simülasyonların sonuçları kullanılarak enerji maliyetini düşürme olasılığı ve kontrol değişkenleri arasındaki ilişkiyi gösteren yeni bir tepki yüzeyi denklemi oluşturulur. Böylece kontrol edilebilen parametrelerle oynayarak enerji maliyetini düşürme olasılığı en yükseğe çekilebilir. Gürbüz tasarım simülasyonu yöntemi büyük tasarım uzayının düşük hesaplama maliyeti ile incelenmesini sağlar. Sonuç olarak da hedefe ulaşma olasılığını hesaplayarak tasarımı gürültü değişkenlerine duyarsız kılar.
İzmir Rüzgar Sempozyumu ve Sergisi, (03 - 05 Ekim 2019)

Suggestions

Yatay Perdeli Narin Yüksek Yapılarda Rüzgâr Kaçış Katlarının Optimizasyonu
Ay, Bekir Özer(2018-12-31)
Narin yüksek binalarda cephe ve kütlenin aerodinamik tasarımına ek olarak yapı cephesinde oluşturulan açıklıklar (rüzgâr kaçış katları) ile binadaki yatay ötelenme kontrol edilebilir. Ancak bu durum yapıdaki kullanılabilir alanı azaltmaktadır. Benzer şekilde yüksek yapılarda rijitliğin arttırılması (örn. yapının taşıyıcı elemanlarının boyutunun büyümesi) kullanılabilir alanların veya panoramik görüşün azalması gibi tasarımcılar tarafından arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkarabilir. Bu çalışmada, rüzgar kaçı...
Yatay Eksenli Rüzgar Türbinlerinde Uç Enjeksiyonu Kullanılarak Aktif Uç Girdabı Kontrolü Yönteminin Deneysel İncelenmesi
Uzol, Oğuz(2015)
Kaldırma kuvvetinin oluşmasını sağlayan kanat alt ve üst yüzeyleri arasındaki basınç farkı, kanat uçlarında havanın alt yüzeyden üst yüzeye doğru sızmasına sebep olur. Bu sızma, kanat üzerine gelen ana akışla birleştiği zaman kanat ucunda konsantre bir şekilde dönen girdaplara dönüşür. Bu girdap yapıları yatay eksenli rüzgar türbinlerinde performans kayıplarına, gürültü problemlerine yol açmakta ve rüzgar çiftliklerinde art arda dizilen türbinlerde girdap-türbin etkileşimlerinin yol açtığı ciddi yapısal ve ...
Yatay eksenli rüzgar türbini kanadı ve kanat profillerinin BEM ve CST metodları ve genetik algoritma kullanarak aerodinamik optimizasyonu
Oğuz, Keriman; Sezer Uzol, Nilay (2019-10-03)
Bu çalışmada yatay eksenli rüzgar türbini palalarının ve kanat kesitlerinin aerodinamik optimizasyonu yapılmaktadır. Kanat kesit geometrisi tasarımında Sınıf-Şekil Transformasyonu Metodu (CST) kullanılmıştır. Aerodinamik veriler, bir potansiyel akış çözücüsü olan XFOIL yazılımı ile elde edilmiştir. Rotor güç hesaplamaları için Pala Elemanı-Momentum (BEM) teorisi kullanılmıştır. Genetik Algoritma (GA), rotor maksimum güç üretimi amacıyla, pala kanat kesitigeometrisi optimizasy...
Yatay Plakalı Köprü Yan Ayaklarında Taban Oyulmasının Deneysel Olarak İncelenmesi
Köken, Mete(2010-12-31)
Nehirlerde meydana gelen taşkınlar nehir yatağının oyulmasına sebep olarak özellikle nehir üzerindeki köprülerin hasar görmesine yol açmaktadır. Oyulma kimi kez köprü ayaklarının temellerine kadar ulaşarak köprünün yıkılmasına dahi sebep olabilir. Bu yüzden uygulamada köprü ayakları ve yan ayaklarının fazla oyulmaya maruz kalmasını önleyici çeşitli tedbirler alınmaktadır. Kolay uygulanabilir ve ekonomik oluşu sebebiyle özellikle köprü yan ayakları için tercih edilen önlemlerden bir tanesi de yatay plaka uyg...
Investigation of Marangoni-induced flows in vertical microchannels
Uğur, Ayşe; Bayer, Özgür; Aradağ Çelebioğlu, Selin; Department of Mechanical Engineering (2022-8-17)
Marangoni convection is defined as the tendency of movement within a fluid from the regions of lower surface tension to those of higher locations. In literature, there are various studies related to Marangoni convection in horizontal microfluidic and microgravity systems. However, the researches about Marangoni convection in vertical flows for closed systems are relatively fewer in number. In this study, Marangoni effect due to temperature gradient is numerically investigated through a fluid-fluid interface...
Citation Formats
A. H. Altuğ Yalçın, İ. Yavrucuk, and O. Uzol, “Yatay eksenli rüzgâr türbinleri için gürbüz tasarım yöntemi,” presented at the İzmir Rüzgar Sempozyumu ve Sergisi, (03 - 05 Ekim 2019), İzmir, Türkiye, 2019, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77617.