Komana Kazısının 10. Yılı. 2018 Yılı Çalışmaları

2020-06-01
Tatbul, Mustafa Nuri
Erciyas, Deniz Burcu
41. Uluslararası Kazı, Araştırma ve Arkeometri Sempozyumu, (17 - 21 Haziran 2019)

Suggestions

Komana Kazısı Cam Buluntuları
Erciyas, Deniz Burcu (2020-05-01)
Komana Antik Kenti Kazı Ve Araştırması
Erciyas, Deniz Burcu(2009-12-31)
Bu araştırmanın savı Komana antik kenti’nin Klasik Çağ antik kentlerinden veya polislerinden farklı bir fiziksel ve sosyal yapıya sahip olduğu ve bunun kazı çalışmaları ile ortaya konulabileceğidir. Bu fark özellikle kentin yerleşim alanının düzeninde izlenebilecektir. Şimdiye kadar elde edilen veriler yerleşimin kazılarla ortaya çıkarıldığında alışılmışın dışında bir model sergileyeceğini önermektedir. Buna göre öncelikle Komana surlarla çevrili değildir. Bu durum hem Hellenistik Dönem hem de Roma Dönemler...
Komana’da 2016 yılı arkeolojik araştırmaları
Erciyas, Deniz Burcu (null; 2018-05-01)
Komana Arkeolojik Araştırma Projesi
Atasoy, Yusuf Sümer; Erdal, Yılmaz Selim; Altın, Bekir Necati; Toprak, Vedat; Pişkin, Evangelia; Erciyas, Deniz Burcu(2012-10-15)
Komana Antik Kenti ve Çevresi Yüzey Araştırması 2007
Erciyas, Deniz Burcu (null; 2009-05-01)
Citation Formats
M. N. Tatbul and D. B. Erciyas, “Komana Kazısının 10. Yılı. 2018 Yılı Çalışmaları,” Diyarbakır, Türkiye, 2020, vol. 1, p. 537, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75148.