Bilirkişi Heyet Raporu

2020-04-01
Atalay, Mustafa Ümit
Demirel, Nuray
Akkurt, Adem

Suggestions

Bilirkişi Heyet Raporu
Atalay, Mustafa Ümit; Demirel, Nuray; Karpuz, Celal (2020-05-01)
Mahkemece aldırılan üçlü İş Güvenliği uzman raporu ile Tavas CBS’nın hazırlık aşamasında aldırmış olduğu rapor ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından mahkemeye sunulan teknik rapor arasındaki çelişkileri gidererek kusur raporu hazırlamak.
Bilirkişi Heyeti Raporu
Atalay, Mustafa Ümit; Karpuz, Celal; Demirel, Nuray; Günay, Ömer; Pirinçdane, Osman (2020-03-01)
Bilirkişi Heyeti Raporu
Şener Pedgley, Bahar; Korkut, Fatma (2021-01-01)
Davalı idare tarafından Öğr. Gör. kadrosu içinyapılanyazılı sınavda davacıyatakdir edilen puanın doğru takdir edilip edilmediğinin değerlendirilmesi, hatalı takdir edildiyse davacının puanının yeniden hesaplanması, davacı ve davalı idare savunmalarının da dikkate alınarak rapor hazırlanması.
Bilirkişi Raporu
Atalay, Mustafa Ümit; Demirel, Nuray; Karpuz, Celal; Arol, Ali İhsan; Bölge, Ali (2020-05-01)
Bilirkişi Raporu
Bölükbaşı, Naci; Demirel, Nuray; Akkurt, Adem (2020-01-01)
Citation Formats
M. Ü. Atalay, N. Demirel, and A. Akkurt, “Bilirkişi Heyet Raporu,” 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75201.