Bilirkişi Heyet Raporu

2020-05-01
Atalay, Mustafa Ümit
Demirel, Nuray
Karpuz, Celal
Mahkemece aldırılan üçlü İş Güvenliği uzman raporu ile Tavas CBS’nın hazırlık aşamasında aldırmış olduğu rapor ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından mahkemeye sunulan teknik rapor arasındaki çelişkileri gidererek kusur raporu hazırlamak.
Citation Formats
M. Ü. Atalay, N. Demirel, and C. Karpuz, “Bilirkişi Heyet Raporu,” 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71242.