Bilirkişi Heyeti Raporu

2020-03-01
Atalay, Mustafa Ümit
Karpuz, Celal
Demirel, Nuray
Günay, Ömer
Pirinçdane, Osman

Suggestions

Bilirkişi Heyeti Raporu
Şener Pedgley, Bahar; Korkut, Fatma (2021-01-01)
Davalı idare tarafından Öğr. Gör. kadrosu içinyapılanyazılı sınavda davacıyatakdir edilen puanın doğru takdir edilip edilmediğinin değerlendirilmesi, hatalı takdir edildiyse davacının puanının yeniden hesaplanması, davacı ve davalı idare savunmalarının da dikkate alınarak rapor hazırlanması.
Bilirkişi Heyet Raporu
Atalay, Mustafa Ümit; Demirel, Nuray; Akkurt, Adem (2020-04-01)
Bilirkişi Heyet Raporu
Atalay, Mustafa Ümit; Demirel, Nuray; Karpuz, Celal (2020-05-01)
Mahkemece aldırılan üçlü İş Güvenliği uzman raporu ile Tavas CBS’nın hazırlık aşamasında aldırmış olduğu rapor ve Türkiye Taşkömürü Kurumu tarafından mahkemeye sunulan teknik rapor arasındaki çelişkileri gidererek kusur raporu hazırlamak.
Bilirkişi Kurulu Raporu
Arol, Ali İhsan; Erkal, Oğuz Rıza (2018-08-01)
Bilirkişi Kurulu Raporu
Likoğlu, Selahattin; Kaman, Vedat; Özmüş, Levent; Demirel, Nuray (2020-07-01)
Citation Formats
M. Ü. Atalay, C. Karpuz, N. Demirel, Ö. Günay, and O. Pirinçdane, “Bilirkişi Heyeti Raporu,” 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76839.