Eş zamanlı gerçekleştirilen bilişsel ve motor görevin postür kontrolü üzerine etkisi

2018-11-03
Babajimopoulos, Zeren
Yılmaz, Uğur
Arpınar Avşar, Pınar
Kirazcı, Sadettin
Amaç:Bu çalışmanın amacı farklı zorlukta postural motor görev sırasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bilişsel görevin postür kontrolü üzerine etkisinin incelenmesidir. Yöntem:19 gönüllü katılımcı (yaş:23±6 yıl, boy:171.7± cm, v.ağırlığı:71.1± kg) 1 dk boyunca üç farklı zorluk düzeyinde bilişsel görev altında, kuvvet platformu üzerinde ayakta sakin duruş (QS) ve istemli postural salınım (VS) hareketi yapmaları istenmiştir. Bilişsel görev işitsel olarak kendilerine ardışık olarak sunulan basit aritmetik işlemleri yaparak sonucu test sonunda araştırmacıya söylemeleridir. Zorluk düzeyinin belirlenmesinde kullanılmak üzere ölçümler öncesinde motor görev olmaksızın tamamladıkları ve sonucu doğru olan üç maksimal aritmetik işlem sayısı belirlenmiştir. Buna göre katılımcılar her iki motor görevi, sırasıyla, bilişsel görev olmaksızın (%0), %50 ve %80 işlem sıklığını içeren bilişsel görev ile eş zamanlı olarak 1 dk ara ile gerçekleştirmiştir. Postür kontrolünün değerlendirilmesinde basınç merkezi (COP) değişimlerinden COP Hızı (COPHız), COP Elips Alanı (COPEA), anterio-posterior ve medio-lateral yönlerde COP rms değerleri (rmsCOPx ve rmsCOPy) ile COP değişim aralıkları (DA_COPx ve DA_COPy) hesaplanmıştır. İstatistiksel analizlerde iki yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular:Motor görev zorlaştıkça COPEA artmıştır (p<0.000). Buna karşın bilişsel görevin zorlaşması ile birlikte EA’da gözlenen azalma eğilimi istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bilişsel görevin zorluğu artarken COPHız QS denemelerinde değişmemiş, VS’de azalma gözlenmiştir (p<0.000). RmsCOPx ve rmsCOPy değerleri VS için daha düşük bulunurken (p>0.01), her iki yönde COP değişim aralıkları ise QS denemelerinde daha küçük değerlere sahiptir (p<0.001). Hem rms ve değişim aralıklarına ait değerler bilişsel görev zorlaştıkça azalma eğilimindedir. Sonuç:Bilişsel görev zorluğunun artmasıyla hem QS hemVS esnasında salınım alanı daralmış, postural doğrulama hızı azalmıştır. Salınım destek yüzeyinin daralması postural instabilitenin göstergesi olarak ele alınmaktadır. Bilişsel görev ile artan dikkat gereksinimi postural motor görevi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu çalışma, geleneksel olarak otomatik gerçekleştiği düşünülen postür kontrolünün, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bilişsel görevlerden etkilendiğini ileriye süren çalışmaları desteklemektedir.
Spor Bilimleri Kongresi, (31 Ekim - 03 Kasım 2018)

Suggestions

Effect of individualized cognitive and postural task difficulty levels on postural control during dual task condition
Gursoy, Zeren G.; Yilmaz, Ugur; ÇELİK, HÜSEYİN; Arpinar-Avsar, Pinar; Kirazcı, Sadettin (2022-07-01)
© 2022 Elsevier B.V.Background: Previous dual task studies suggested that the difficulty of the concurrent cognitive and motor tasks may not be challenging to the same degree for each person. This study approaches this problem by setting individualized difficulty levels for tasks to examine the dual task interference. Research question: Do the features of postural sway depend on increased individualized difficulty levels of concurrent cognitive and postural activities? Methods: 20 young healthy participants...
The Combined Effect of Light Touch and Cognitive Task Difficulty on Postural Control
çelik, tuğba; Kirazcı, Sadettin; Department of Physical Education and Sports (2021-10-12)
Studies investigating combined effects of light touch and cognitive task are limited and available results are inconsistent regarding effects of cognitive task on postural control. Therefore, this study investigated the combined effects of light touch and cognitive task difficulty on postural control. Participants performed cognitive task and light touch individually and simultaneously. Results indicated that both light touch and cognitive task improved postural sway individually. The cognitive task difficu...
Effect of cognitive task difficulty on postural control
Gürsoy, Zeren Görkem; Kirazcı, Sadettin; Department of Physical Education and Sports (2019)
Human posture control is accompanied usually in daily life with other tasks, such as cognitive tasks. This thesis is on the effects of cognitive task difficulty on postural control, the postural control mechanisms, attention and its relation to posture control and finally the dual task environments for posture control. The experiment’s set an individualized difficulty level for each participant. Results indicate that when motor and challenging cognitive tasks are completed under dual task conditions, dual t...
EFFECT OF CONCURRENT FEEDBACK AND POSTURAL TASK DIFFICULTY ON POSTURAL CONTROL
TAŞCI, SEDA; Kirazcı, Sadettin; Çelik, Hüseyin; Department of Physical Education and Sports (2022-9)
Studies investigating the effect of concurrent feedback reported inconsistent results, especially on motor tasks with different difficulties. There is also lack of studies examining the effects of concurrent feedback on postural tasks with different difficulties. To fill this gap, this study investigated the effect of concurrent visual feedback (CVF) and postural task difficulty (PTD) on postural control in acquisition and retention phases. Participants were 40 university students who were randomly allocate...
Effects of attachment styles on prefrontal cortex during naturalistic social interaction: An fNIRS based hyperscanning study
Yargıçoğlu, Burcu; Çakır, Murat Perit; Department of Cognitive Sciences (2022-1)
This study investigates possible differences of prefrontal cortex (PFC) activity as well as brain-to-brain coordination across PFCs of dyads during naturalistic social interaction from an attachment theory perspective by employing functional near-infrared spectroscopy (fNIRS) hyperscanning. Male participants with right-hand dominance (N=48) were administered Turkish Experiences in Close Relationship Scale (Sumer, 2006) for assessment of predominant adult attachment styles (Secure:27, Insecure: 21) and playe...
Citation Formats
Z. Babajimopoulos, U. Yılmaz, P. Arpınar Avşar, and S. Kirazcı, “Eş zamanlı gerçekleştirilen bilişsel ve motor görevin postür kontrolü üzerine etkisi,” Antalya, Türkiye, 2018, p. 985, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75322.