Eş zamanlı gerçekleştirilen bilişsel ve motor görevin postür kontrolü üzerine etkisi

2018-11-03
Babajimopoulos, Zeren
Yılmaz, Uğur
Arpınar Avşar, Pınar
Kirazcı, Sadettin
Amaç:Bu çalışmanın amacı farklı zorlukta postural motor görev sırasında eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bilişsel görevin postür kontrolü üzerine etkisinin incelenmesidir. Yöntem:19 gönüllü katılımcı (yaş:23±6 yıl, boy:171.7± cm, v.ağırlığı:71.1± kg) 1 dk boyunca üç farklı zorluk düzeyinde bilişsel görev altında, kuvvet platformu üzerinde ayakta sakin duruş (QS) ve istemli postural salınım (VS) hareketi yapmaları istenmiştir. Bilişsel görev işitsel olarak kendilerine ardışık olarak sunulan basit aritmetik işlemleri yaparak sonucu test sonunda araştırmacıya söylemeleridir. Zorluk düzeyinin belirlenmesinde kullanılmak üzere ölçümler öncesinde motor görev olmaksızın tamamladıkları ve sonucu doğru olan üç maksimal aritmetik işlem sayısı belirlenmiştir. Buna göre katılımcılar her iki motor görevi, sırasıyla, bilişsel görev olmaksızın (%0), %50 ve %80 işlem sıklığını içeren bilişsel görev ile eş zamanlı olarak 1 dk ara ile gerçekleştirmiştir. Postür kontrolünün değerlendirilmesinde basınç merkezi (COP) değişimlerinden COP Hızı (COPHız), COP Elips Alanı (COPEA), anterio-posterior ve medio-lateral yönlerde COP rms değerleri (rmsCOPx ve rmsCOPy) ile COP değişim aralıkları (DA_COPx ve DA_COPy) hesaplanmıştır. İstatistiksel analizlerde iki yönlü varyans analizi kullanılmıştır. Bulgular:Motor görev zorlaştıkça COPEA artmıştır (p<0.000). Buna karşın bilişsel görevin zorlaşması ile birlikte EA’da gözlenen azalma eğilimi istatistiksel olarak anlamlı değildir. Bilişsel görevin zorluğu artarken COPHız QS denemelerinde değişmemiş, VS’de azalma gözlenmiştir (p<0.000). RmsCOPx ve rmsCOPy değerleri VS için daha düşük bulunurken (p>0.01), her iki yönde COP değişim aralıkları ise QS denemelerinde daha küçük değerlere sahiptir (p<0.001). Hem rms ve değişim aralıklarına ait değerler bilişsel görev zorlaştıkça azalma eğilimindedir. Sonuç:Bilişsel görev zorluğunun artmasıyla hem QS hemVS esnasında salınım alanı daralmış, postural doğrulama hızı azalmıştır. Salınım destek yüzeyinin daralması postural instabilitenin göstergesi olarak ele alınmaktadır. Bilişsel görev ile artan dikkat gereksinimi postural motor görevi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu çalışma, geleneksel olarak otomatik gerçekleştiği düşünülen postür kontrolünün, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen bilişsel görevlerden etkilendiğini ileriye süren çalışmaları desteklemektedir.
Citation Formats
Z. Babajimopoulos, U. Yılmaz, P. Arpınar Avşar, and S. Kirazcı, “Eş zamanlı gerçekleştirilen bilişsel ve motor görevin postür kontrolü üzerine etkisi,” Antalya, Türkiye, 2018, p. 985, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75322.