Sınıf Öğretmenlerinin STEM Temelli Etkinlik Tasarlama Süreçleri

2021-07-07
Karahan, Engin
BOZAN, MEHMET ARİF
ANAGÜN, ŞENGÜL SAİME

Suggestions

Sınıf Öğretmenlerinin Okulöncesi Eğitim ve Okulöncesinde İlköğretime Geçiş Süreci Hakkındaki Düşünceleri
Erden, Feyza (2011-05-07)
Sınıf Öğretmenlerinin Okulöncesi Eğitim ve Okulöncesinde İlköğretime Geçiş Süreci Hakkındaki Düşünceleri
Erden, Feyza (2011-05-07)
Sınıf Öğretmeni Adaylarının Piramit Bilgileri Tanım ve Örnekler Oluşturma
Ubuz, Behiye (2015-08-01)
Bu araştırma, son sınıfda bulunan sınıf öğretmeni adaylarının piramit kavramına ilişkin bilgilerini, oluşturdukları tanım ve örneklendirmeleri inceleyerek ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Nitel araştırma desenlerinden biri olan durum çalışması (örnek olay) kullanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, 2008–2009 eğitim-öğretim yılında Ankara ilindeki bir devlet üniversitesinde Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nde son sınıfta öğrenim gören 2’si kız 2’si erkek toplam 4 öğretmen adayı oluşturmaktadır. Araştırmada kull...
Sınıf Öğretmenlerinin Günlük Planlarla İlgili Algıları Öncelikler Sorunlar ve Öneriler
Yıldırım, Ali; Öztürk Akar, Ebru (2002-01-01)
Sınıf Öğretmenlerinin Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretime Geçiş Süreci Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi
Erden, Feyza; Altun, Dilek (2014-04-01)
Citation Formats
E. Karahan, M. A. BOZAN, and Ş. S. ANAGÜN, “Sınıf Öğretmenlerinin STEM Temelli Etkinlik Tasarlama Süreçleri,” presented at the International Eurasian Educational Research Congress (EJER), Aksaray, Türkiye, 2021, Accessed: 00, 2022. [Online]. Available: https://drive.google.com/file/d/15gitwJtkizFFWboRGTy7r4drJYquHCeq/view.