Pirolidin türevlerinin enantioseçici sentezi ve bazı kanser hücrelerine karşı aktivite çalışmaları

2017-04-02
Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Ankara Enantioseçici sentez Organik Kimyacıların ilgi gösterdiği alanlardan biridir ve dünya genelinde farklı gruplar tarafında yoğun olarak çalışılmaktadır. Doğada canlılar için önemli olan bir çok bileşik şekerler, amino asitler, alkoloidler, steroidler gibi kiral özellik gösterirler. Bu bileşiklerin çoğu biyolojika aktiviteye sahiptir. O nedenle bir kısmı doğrudan ilaç olarak bir kısmıda kiral ilaçların sentezinde ham madde olarak kullanılmaktadır. Organik bileşiklerin kiral sentezi için farklı yöntemler kullanılmakla birlikte özellikle son yıllarda iki yöntem yoğun olarak çalışılmaktadır. Bunlardan biri metal katalizörler (metal+kiral ligand) kullanılarak diğeri organokatalizörler kullanılarak yapılan kiral sentez yöntemleridir. Grubumuzda geliştirdiğimiz amino alkol türevi aziridin ve ferrosen grupları içeren kısaca FAM olarak adlandırdığımız bileşikler metal katalizörlü asimetrik sentez çalışmalarında çok güzel kiral ligand özelliği göstererek ürünlerin yüksek enantioseçicilikle oluşmasını sağlamışlardır. Bu ligandlar çinko ile birlikte azometin ylidlerin dipolarofillerle 1,3-dipolar halkasal katılma tepkimelerinde kullanıldığında çoklu sübstite pirolidin türevleri yüksek verim ve enantioseçicilikle elde edilmiştir. Yüksek enantiosaflıkta elde edilen bu yapıların bazı kanser hücrelerine karşı aktiviteleri test edildiğinde hormon-refraktörü prostat kanser (HRPC) PC-3 ve DU145 hücrelerine karşı IC 50 değerleri sırayla 0.56 ve 0.50 μm bulunmuştur. Bu sunumda pirolidin türevlerinin enantioseçici sentezi ve biyolojik aktivitelerine yönelik çalışmalar anlatılacaktır.
Uluslararası Katılımlı 5. İlaç Kimyası: İlaç Etkin Maddesi Tasarımı, Sentezi, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi, (0 Mart - 02 Nisan 2017)

Suggestions

Aljinat-Kitre Zamkı Kullanılarak Hazırlanmış İnsülin Yüklü Hidrojellerin Salınım Davranışının İncelenmesi
Çıkrıkcı, Sevil; Mert, Behiç; Öztop, Halil Mecit (2017-11-09)
Hidrojeller gıda mühendisliği, eczacılık, biyomedikal ve biyomühendislik gibi pek çok alanda geniş uygulamalara sahip üç boyutlu hidrofilik çapraz bağlı polimerlerdir. Biyoaktif ya da ilaç maddelerinin kontrollü salım sisteminde, ziraatte su ve pestisit taşıyıcısı gibi fonksiyonlarda kullanılmaktadır. Jelden ilaç salımı; jel formulasyonundaki polimer çeşidi, salınım ortamı ya da termodinamik parametreler gibi pek çok faktöre bağlı olarak farklılık gösterir. Bu çalışmada, aljinat ve kitre zamkı kullanılarak ...
Fotovoltaik Güneş Gözelerinin Üretimine Yönelik Pirit Nanokristal Sentezi ve Karakterizasyonu
Volkan, Mürvet; Kalay, Yunus Eren(2015-12-31)
Başvurusu yapılan bu araştırma teklifinin amacı, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği, Mikro ve Nano Teknolojiler Programı ve Kimya Bölümleri’nde ortaklaşa yürütülmek üzere, fotovoltaik uygulamalarda kullanılmak üzere pirit nanokristallerinden güneş gözelerinin üretilmesini ve detaylı içyapı karakterizasyonunu içermektedir. DAP kapsamında, sunulan disiplinlerarası proje teklifi ile, geleneksel PV hücre malzemelerinin yerini alabilecek nanokristal pirit malzemesinin üretilmesi ve g...
Yeni Fosfonik Asit Türevi Organokatalizörlerin Geliştirilmesi ve Organik Bileşiklerin Enantiseçici Sentezinde Uygulamaları
Çakır, Polat Sıdıka; Doğan, Özdemir(2017)
Organokatalizörler asimetrik sentez çalışan Organik Kimyacıların yaklaşık son yirmi yıldıryoğun olarak çalıştıkları konudur. Metal içermedikleri ve tepkime koşullarının metalkatalizörlere göre daha kolay olması organokatalizörleri daha çevreci kılmaktadır. Literatürdebir çok organokatalizör sentezlenip kullanılmış olmakla birlikte bu katalizörler belirlitepkimelerle sınırlı kalmıştır. O nedenle sürekli yeni katalizörler geliştirilip farklı tepkimelerdedenenmektedir. Küçük organik bileşikler olarak bilinen b...
Evaluation of computer education and instructional technology programs: Students' and faculty members' perception
Onay, Pınar; Yıldırım, Zahide; Department of Computer Education and Instructional Technology (2003)
This study evaluated Computer Education and Instructional Technology Education Programs of Ankara, Gazi, Hacettepe and Middle East Technical Universities, in Ankara Turkey, through students' and faculty members' perceptions. The specific themes such as students' charactersitics, departments' goals, curriculum, quality, faculty members, resources, instructional and evaluation methods, weaknesses and powerful sides and understanding of instructional technology were investigated in this study. 352 students and...
Development of carbon fabric-reinforced polylactic acid/acrylonitrile butadiene styrene multilayer composites
Öztürk, İrem; Bayram, Göknur; Department of Chemical Engineering (2021-8)
Multilayer composites are in concern of both world of material science and the industry because of providing enhanced mechanical properties with ultra lightweight. Also, there is a growing demand to use of recyclable, biodegradable materials in polymer composites for the sake of environmental health. In this study, polymer blends were prepared with polylactic acid (PLA) and acrylonitrile butadiene styrene (ABS) with 10, 30, and 50 wt.%. To compatibilize these polymers, styrene-ethylene-butylene-styrene ter...
Citation Formats
Ö. Doğan, “Pirolidin türevlerinin enantioseçici sentezi ve bazı kanser hücrelerine karşı aktivite çalışmaları,” Antalya, Türkiye, 2017, vol. 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75560.