Pirolidin türevlerinin enantioseçici sentezi ve bazı kanser hücrelerine karşı aktivite çalışmaları

2017-04-02
Teknik Üniversitesi, Kimya Bölümü, Ankara Enantioseçici sentez Organik Kimyacıların ilgi gösterdiği alanlardan biridir ve dünya genelinde farklı gruplar tarafında yoğun olarak çalışılmaktadır. Doğada canlılar için önemli olan bir çok bileşik şekerler, amino asitler, alkoloidler, steroidler gibi kiral özellik gösterirler. Bu bileşiklerin çoğu biyolojika aktiviteye sahiptir. O nedenle bir kısmı doğrudan ilaç olarak bir kısmıda kiral ilaçların sentezinde ham madde olarak kullanılmaktadır. Organik bileşiklerin kiral sentezi için farklı yöntemler kullanılmakla birlikte özellikle son yıllarda iki yöntem yoğun olarak çalışılmaktadır. Bunlardan biri metal katalizörler (metal+kiral ligand) kullanılarak diğeri organokatalizörler kullanılarak yapılan kiral sentez yöntemleridir. Grubumuzda geliştirdiğimiz amino alkol türevi aziridin ve ferrosen grupları içeren kısaca FAM olarak adlandırdığımız bileşikler metal katalizörlü asimetrik sentez çalışmalarında çok güzel kiral ligand özelliği göstererek ürünlerin yüksek enantioseçicilikle oluşmasını sağlamışlardır. Bu ligandlar çinko ile birlikte azometin ylidlerin dipolarofillerle 1,3-dipolar halkasal katılma tepkimelerinde kullanıldığında çoklu sübstite pirolidin türevleri yüksek verim ve enantioseçicilikle elde edilmiştir. Yüksek enantiosaflıkta elde edilen bu yapıların bazı kanser hücrelerine karşı aktiviteleri test edildiğinde hormon-refraktörü prostat kanser (HRPC) PC-3 ve DU145 hücrelerine karşı IC 50 değerleri sırayla 0.56 ve 0.50 μm bulunmuştur. Bu sunumda pirolidin türevlerinin enantioseçici sentezi ve biyolojik aktivitelerine yönelik çalışmalar anlatılacaktır.
Citation Formats
Ö. Doğan, “Pirolidin türevlerinin enantioseçici sentezi ve bazı kanser hücrelerine karşı aktivite çalışmaları,” Antalya, Türkiye, 2017, vol. 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/75560.