DAG Proje Yönetimi ve Kazanımları

2020-12-11
Yenisoy, Erdem
Yeşilyaprak, Cahit
Yerli, Sinan Kaan
Kalkınma Bakanlığıı destekli “2011K120230” nolu Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi, Atatürk Üniv. (ATAÜNİ) bünyesinde yürütülen bir tematik altyapı projesidir. Doğrudan Rektörlüğe bağlı olarak kurulan Astrofizik Uygulama ve Araştırma Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü, projenin önemi ve süreli olması sebebiyle diğer birimlerle (Rektörlük, Genel Sekreterlik, Hukuk Müşavirliği, Deprem Araştırma Merkezi, Yapı İşleri Teknik Daire Baş. ve Merkez Atölyeler gibi) doğrudan ilişki içerisinde olup daha hızlı hareket imkanı bulunmaktadır.
Ulusal Astronomi Kongresi: UAK 2015 , (2 - 6 Şubat 2015)

Suggestions

DAG Teleskobu MKID Detektörü için Bilgisayar Donanım ve Yazılım Altyapısı
Ege, Ergün; Kay, Burak; Güver, Tolga; Mazın, Benjamın; Obrıen, Kıeran; Aliş, Sinan; Yelkenci, Korhan; Yeşilyaprak, Cahit; Yerli, Sinan Kaan; Keskin, Onur (2018-09-05)
Bu poster ile DAG Teleskobunda kullanılması düşünülen MKID (Microwave Kinetic Inductance Detector) tabanlı odak düzlemi aygıtı için gerekli yazılım ve donanım sistemlerini tanıtmayı hedefliyoruz.
DAG odak düzlemi araçları - hedefler ve seçenekler
Yerli, Sinan Kaan; Keskin, Onur; Güver, Tolga (null; 2020-12-11)
DAG projesi çerçevesinde, teleskobun da tanımlanması ve optiğinin belirlenmesinden sonra Türk Astronomisinin gereksinim ve gelecek hedefleri de gözetilerek proje ekibi DAG teleskobunun iki Nasmyth odağına yerleştirilecek olası tayfölçer ve görüntüleme araçları için öngörülerde bulunmuş ve yeni bir proje teklifi vermiştir. Bu bildiride bu süreç tanıtılıp sunulan yeni proje tanıtılacaktır.
Dağın Tanrıları Nemrut Belgesel.
Ögel, Bilgehan(2012-12-31)
Nemrut Dağı Tümülüsü’nün korunmasına yönelik farklı ölçeklerde bir dizi araştırma ve uygulama projesinin hazırlanması için 2006 yılında ODTÜ tarafından Nemrut Dağı Tümülüsü merkezli Kommagene Nemrut Koruma Geliştirme Programı (KNKGP) hazırlanmıştır. KNKGP’nin temel amacı “UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’nde bulunan Nemrut Dağı Tümülüsü merkezli olmak üzere, Nemrut Milli Parkı sınırları içinde kalan arkeolojik alanlarla, Adıyaman ili sınırları içinde bulunan Kommagene uygarlığına ait anıtları içeren bölge...
Attitude and Orbit Control of a Solar Sail Spacecraft for Responsive Operational Concept
Polat, Halis Can; Tekinalp, Ozan; Department of Aerospace Engineering (2021-6-15)
Utilization of the propellant-free thrust capability of Solar Sail Spacecraft (SSS) is addressed. For this purpose, an elliptical orbit with a very low perigee altitude and an apogee altitude high enough to have solar sail acceleration is proposed for Earth observation mission. In the mission part, regional observation tasks are carried out that take place in very Low Earth Orbit region. The orbit maintenance and control are handled in the high altitude regions. The baseline SSS design is accomplished and p...
İstabul Üniversitesi Gözlemevi Odak Düzlemi Aygıtı Test ve Karakterizasyon Laboratuvarı
Aliş, Sinan; Güver, Tolga; Erol, Ayşe; Ege, Ergün; Kay, Burak; Yelkenci, Korhan; Yeşilyaprak, Cahit; Keskin, Onur; Yerli, Sinan Kaan; Sercan, Fahrettin (null; 2020-12-11)
Do ̆gu Anadolu G ̈ozlemevi Odak D ̈uzlemi Aygıtları ve Adaptif Optik Sistemi ba ̧slıklı, 2016K121370 numaralı T.C. KalkınmaBakanlı ̆gı projesi ve ̇Istanbul ̈Universitesi Rekt ̈orl ̈u ̆g ̈u deste ̆ginde y ̈ur ̈uyen ̧calı ̧smalar kapsamında ̇Istanbul ̈Universitesi Ast-ronomi ve Uzay Bilimleri B ̈ol ̈um ̈u’nde teleskop odak d ̈uzlemi aygıtı test ve karakterizasyon laboratuvarı kurulum ̧calı ̧smalarıba ̧slatılmı ̧stır. Ba ̧sta DAG Teleskobu olmak ̈uzere ̈ulkemizdeki t ̈um g ̈ozlemevlerine hizmet verebilecek...
Citation Formats
E. Yenisoy, C. Yeşilyaprak, and S. K. Yerli, “DAG Proje Yönetimi ve Kazanımları,” Ankara, ODTÜ, 2020, vol. 1, p. 61, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://dergipark.org.tr/tr/pub/tjaa/issue/52859/829281.