Değişen üniversite sanayi işbirliğinde üniversite örgütlenmesi

Download
2013-01-01
Yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılması Türkiye’deki en hararetli tartışma konularından birisidir. Pek çok üniversite bu konudaki görüşlerini, genel yapılanmanın ne şekilde olması gerektiği konusunda ayrıntılı bilgiler içeren raporlar vasıtasıyla açıklamışlardır. Bu makale geleceğin üniversite örgütlenmesine üniversite-sanayi ilişkileri özelinde yaklaşmaktadır. Teknolojik gelişme ve küreselleşme hem üniversitenin hem de sanayinin işleyişinde köklü değişikliklere neden olmaktadır. Bu ortamda üniversite örgütlenmesi nasıl olmalıdır? Bu makalede yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılması konusundaki tartışmalara katkısı olacağını düşündüğümüz önerilerde bulunarak bu soruya yanıt aranmaktadır.
Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi

Suggestions

Değişen üniversite-sanayi işbirliğinde üniversite örgütlenmesi
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Akçomak, İbrahim Semih; Erden Topal, Yelda (2013-05-01)
Yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılması Türkiye’deki en hararetli tartışma konularından birisidir. Pek çok üniversite bu konudaki görüşlerini, genel yapılanmanın ne şekilde olması gerektiği konusunda ayrıntılı bilgiler içeren raporlar vasıtasıyla açıklamışlardır. Bu makale geleceğin üniversite örgütlenmesine üniversite-sanayi ilişkileri özelinde yaklaşmaktadır. Teknolojik gelişme ve küreselleşme hem üniversitenin hem de sanayinin işleyişinde köklü değişikliklere neden olmaktadır. Bu ortamda üniver...
Understanding the notion of choice in the process of university entrance exam in Turkey: a case study at METU
Otaç, Buse Ceren; Zırh, Besim Can; Department of Sociology (2019)
The aim of this thesis is to analyze the experience of the transition to higher education in the context of Turkey where the means of accessing to higher education is conducted via central examinations. To this end, the questions of “What are the conditions of accessing higher education based on the central examination experience in the context of Turkey? Which characteristics of education system shape the process of university choice? What strategies do students employ and in which ways they play their rol...
Strategic marketing for higher education: image building and promoting academic programs
Çetin, Rubeena Khanam; Şimşek, Hasan; Yıldırım, Ali; Department of Educational Sciences (2002)
Turkey is rapidly moving into the national and international competitive higher education market. As a consequence the issue of marketing strategies, policies and practices is emerging as an area of interest. This PhD thesis focuses on four premier universities of Turkey (two public universities and two private universities) their prevalent marketing practices, strategies employed for building, protecting, enhancing and communicating institutional image are explored. Marketing knowledge implemented for prom...
Administrators' perceptions of motives to offer online academic degree programs in universities
Özcan, Hakan; Yıldırım, İbrahim Soner; Department of Computer Education and Instructional Technology (2014)
Although the number of online academic degree programs offered by universities in Turkey has become increasingly significant in recent years, the current lack of understanding of administrators’ motives that contribute to initiating these programs suggests there is much to be learned in this field. This study aimed to investigate administrators’ perceptions of motives for offering online academic degree programs in universities in Turkey in terms of online associate's degree programs, online master's degree...
A multiple-case study on university-industry relations from neo-institutional perspective
Yılık, Mehmet Ali; Kondakçı, Yaşar; Department of Educational Sciences (2018)
This study aims to investigate what characterizes Turkish Technology Development Zones’ (TDZ) structures and functions, and how these structures and functions impact Turkey’s knowledge and technology production policy and higher education policy from the point of view of a neo-institutional conceptual framework. This is a multiple-case study of three TDZs in two research-intense universities and an institute of high technology in Turkey. Data sources include rich data informants from TDZs and universities a...
Citation Formats
E. Erdil, M. T. Pamukcu, Y. Erden Topal, and İ. S. Akçomak, “Değişen üniversite sanayi işbirliğinde üniversite örgütlenmesi,” Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, pp. 95–127, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.politics.ankara.edu.tr/?bil=bil_sbfdergisi.