Değişen üniversite sanayi işbirliğinde üniversite örgütlenmesi

Download
2013-01-01
Yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılması Türkiye’deki en hararetli tartışma konularından birisidir. Pek çok üniversite bu konudaki görüşlerini, genel yapılanmanın ne şekilde olması gerektiği konusunda ayrıntılı bilgiler içeren raporlar vasıtasıyla açıklamışlardır. Bu makale geleceğin üniversite örgütlenmesine üniversite-sanayi ilişkileri özelinde yaklaşmaktadır. Teknolojik gelişme ve küreselleşme hem üniversitenin hem de sanayinin işleyişinde köklü değişikliklere neden olmaktadır. Bu ortamda üniversite örgütlenmesi nasıl olmalıdır? Bu makalede yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılması konusundaki tartışmalara katkısı olacağını düşündüğümüz önerilerde bulunarak bu soruya yanıt aranmaktadır.
Citation Formats
E. Erdil, M. T. Pamukcu, Y. Erden Topal, and İ. S. Akçomak, “Değişen üniversite sanayi işbirliğinde üniversite örgütlenmesi,” pp. 95–127, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.politics.ankara.edu.tr/?bil=bil_sbfdergisi.