Değişen üniversite-sanayi işbirliğinde üniversite örgütlenmesi

2013-05-01
Yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılması Türkiye’deki en hararetli tartışma konularından birisidir. Pek çok üniversite bu konudaki görüşlerini, genel yapılanmanın ne şekilde olması gerektiği konusunda ayrıntılı bilgiler içeren raporlar vasıtasıyla açıklamışlardır. Bu makale geleceğin üniversite örgütlenmesine üniversite-sanayi ilişkileri özelinde yaklaşmaktadır. Teknolojik gelişme ve küreselleşme hem üniversitenin hem de sanayinin işleyişinde köklü değişikliklere neden olmaktadır. Bu ortamda üniversite örgütlenmesi nasıl olmalıdır? Bu makalede yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılması konusundaki tartışmalara katkısı olacağını düşündüğümüz önerilerde bulunarak bu soruya yanıt aranmaktadır.
Ankara Üniversitesi SBF Dergisi

Suggestions

Değişen üniversite sanayi işbirliğinde üniversite örgütlenmesi
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Erden Topal, Yelda; Akçomak, İbrahim Semih (2013-01-01)
Yükseköğretim sisteminin yeniden yapılandırılması Türkiye’deki en hararetli tartışma konularından birisidir. Pek çok üniversite bu konudaki görüşlerini, genel yapılanmanın ne şekilde olması gerektiği konusunda ayrıntılı bilgiler içeren raporlar vasıtasıyla açıklamışlardır. Bu makale geleceğin üniversite örgütlenmesine üniversite-sanayi ilişkileri özelinde yaklaşmaktadır. Teknolojik gelişme ve küreselleşme hem üniversitenin hem de sanayinin işleyişinde köklü değişikliklere neden olmaktadır. Bu ortamda üniver...
EU citizenship and Europeanness: national challenges and postnational prospects towards political integration
Salkaya, Fatma Elif; Yurdusev, Ahmet Nuri; Department of European Studies (2004)
The issue of political integration has been one of the most contentious subjects in terms of the academic studies concerning European integration. Despite many researches have been conducted in the areas concerning institutional problems, enlargement or European security, the researches concerning the socio-political diemnsion of the politcal integration are still very rare. This thesis approaches to the issue of political integration from a socio-political perspective.The problematic of the EU citizenship,...
An analysis of the present state of educational administration scholarship in Turkey from the perceptions of the scholars in Ankara
Örücü, Deniz; Şimşek, Hasan; Department of Educational Sciences (2006)
This study aimed to explore the present state of educational administration scholarship in Turkey as perceived by the educational administration scholars working actively at universities in Ankara. In this study, qualitative research technique was employed. It was conducted in Educational Administration Programmes of Departments of Educational Sciences at the three state universities in Ankara. The participants were 8 professors, 1 associate professor and 10 assistant professors from Ankara University, Hace...
Strategic marketing for higher education: image building and promoting academic programs
Çetin, Rubeena Khanam; Şimşek, Hasan; Yıldırım, Ali; Department of Educational Sciences (2002)
Turkey is rapidly moving into the national and international competitive higher education market. As a consequence the issue of marketing strategies, policies and practices is emerging as an area of interest. This PhD thesis focuses on four premier universities of Turkey (two public universities and two private universities) their prevalent marketing practices, strategies employed for building, protecting, enhancing and communicating institutional image are explored. Marketing knowledge implemented for prom...
Relationship between values and culture
Dirilen, Özlem; Sümer, Nebi; Department of European Studies (2006)
The objectives of the present study were (1) to examine the relationship between culture and value concepts, (2) to compare Post-communist Turkic students studying in Turkish universities and Turkish university students based on their value structures, and (3) to attempt to integrate Triandis’ and Schwartz’s conceptualizations of culture. The sample of this study consisted of Turkish university students (N=292) and Post-communist Turkic students studying in Turkish universities (N=299). Individualism-Collec...
Citation Formats
E. Erdil, M. T. Pamukcu, İ. S. Akçomak, and Y. Erden Topal, “Değişen üniversite-sanayi işbirliğinde üniversite örgütlenmesi,” Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, vol. 68, no. 2, pp. 95–127, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/93367.