Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalıkları ile Duygusal Zeka Özellikleri İlişkisi

2020-01-03
Hamamcı, Beyza
Yayla, Kübra
Balaban Dağal, Asude

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Bilinçli Farkındalık ve Tükenmişlik Puanları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Tonga, Funda Eda; Erden, Feyza (2021-10-01)
The purpose of this study is to examine the relationship among early childhood teachers' mindfulness and burnout scores. A total of 271 early childhood teachers working in public, early childhood institutions participated in this study, which used the correlational research model. The data of the study were gathered by “A Personal Information Form”, “Mindful Attention Awareness Scale (MAAS)”, and “Maslach Burnout InventoryEducator Form (MBI-EF)”. The data were analyzed through the SPSS program using a Pears...
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Erken Okuryazarlık Becerileri ile İlgili Metaforları
Altun, Dilek; Ulusoy, Mustafa (null; 2018-03-15)
Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Çocuk Edebiyatı Ve Resimli Çocuk Kitapları İle İlgili Metaforları
Ulusoy, Mustafa; Altun, Dilek (2017-12-30)
Edebiyat, kültürel değerleri, ahlaki normları ve insan ilişkilerini gelecek nesillere aktarmanın en güçlü yollarından biridir. Çocuklar, ailelerinin ve öğretmenlerinin anlattığı hikâyeleri dinlerken sadece kültürel değerler ve ahlaki normlar hakkında bilgi sahibi olmazlar, aynı zamanda hikâye okuma ve anlatma etkinlikleri çocukların dinleme, dinlediğini anlama, hatırlama, olay örgüsünü sıralama, anlatma, kelime bilgisi, yazı farkındalığı, kitap okuma sevgisi gibi birçok farklı alanlarda gelişimlerine de...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Mesleki Etik Sorumlulukları Hakkında Algı Ve Görüşlerinin İncelenmesi.
Olgan, Refika(2013-12-31)
Mesleki etik kavramı günümüzde nadiren sorgulanan bir kavramdır. Farklı toplum yapıları ve kültürler göz önüne alındığında, farklı etik kurallarının oluşturulması ve kullanılması mesleki ve kültürel ön yargılara karşı ahlaki bir durumun ortadan kaldırılması demektir (Coombe & Newman, 1997). İşte bu noktada, kişinin erken yaş dönemlerinden itibaren kendi toplumunun geliştirdiği etik kurallar doğrultusunda yetişmesi ve ahlak gelişiminin desteklenmesi, ileriki dönemlerde karşılaştığı ikilemler karşısında probl...
Okul Öncesi Öğretmenlerin Sınıf Yönetimi Stratejilerine Ve Disiplin Problemlerine Karşı Tutumları.
Olgan, Refika(2010-12-31)
Öğrencilerin sınıf içerisindeki problem davranışlarını engellemek amacıyla eğitimciler ve araştırmacılar yıllar süren çeşitli araştırmaların yardımıyla düzenli bir sınıf atmosferi oluşturmaya çalışmaktadırlar. Öğretmenlerin tutum ve yaklaşımları öğrencilerin davranışları üzerinde direkt etkilidir. Bu nedenle, her bir öğrencinin davranışını tek tek düzeltmeye çalışmaktan ziyade eğitimciler kabuledilebilir sınıf davranışlarını model olarak, açıklayarak ve örnek uygulamaları yaparak öğrencilerinin benimsemeler...
Citation Formats
B. Hamamcı, K. Yayla, and A. Balaban Dağal, “Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalıkları ile Duygusal Zeka Özellikleri İlişkisi,” presented at the ITEAC, Ankara, Türkiye, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/92836.