Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrenciler Hakkindaki Görüşlerinin Belirlenmesi (Uşak İli Örneği)

2017-05-04
Yoleri, Sibel
Tetik, Gamzegül
Çetken, Hatice Şebnem

Suggestions

Okul Öncesi Öğretmenlerinin Sürdürülebilir Kalkınma Eğitiminin Önemine İlişkin Görüşleri
Kahriman Öztürk, Deniz; Olgan, Refika (null; 2015-09-02)
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi (Uşak İli Örneği)
Yoleri, Sibel; Tetik, Gamzegül; Çetken, Hatice Şebnem (Gazi Üniversitesi , 2018-04-01)
Üstün yetenekli olmanın evrensel olarak kabul görmüş bir tanımı bulunmamakla birlikte; en genel çerçevede üstün yetenekli olmak; zekâ, akademik ve yetenek anlamında bireylerin kendi yaşıtlarına oranla daha üstün bir performans göstermesi olarak tanımlanabilir. Okul öncesi dönem çocukların sahip oldukları bireysel özelliklerini anlamak, yeteneklerini tanımak ve keşfetmek hatta var olan yeteneklerini geliştirmek açısından önemli yıllardır. Bu dönemde çocukta var olan üstün bir yeteneğin keşfedilmesi ileriki y...
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Çocuklar Hakkındaki Görüşlerinin Belirlenmesi
Yoleri, Sibel; Tetik, Gamzegül; Çetken, Hatice Şebnem (2018-04-01)
Okul Öncesi Öğretmeni Adaylarının Eğitim İnaçları ve Aile Katılımına Yönelik Tutumları Arasındaki İlişki.
İzci, Nisan Cansu; Demircan, Hasibe Özlen (null; 2017-05-14)
Okul Öncesi Öğretmenlerinin Matematik Eğitimine İlişkin Görüşleri: Matematik Öğretimi, Cinsiyet Farklılıkları, Öğretmenin Rolü
Erden, Feyza; Tonga, Funda Eda (2020-12-01)
Bu çalışmanın amacı, okul öncesi öğretmenlerinin erken çocukluk dönemi matematik eğitimine ilişkin görüşlerini matematik öğretimi, cinsiyet farklılıkları ve öğretmenin rolü kapsamında incelemektir. Olgu bilim desenine sahip bu nitel çalışmada, 16 okul öncesi öğretmeniyle, erken çocukluk döneminde matematik öğretimi, öğretmenlerin sınıflarında gözlemledikleri matematik performansındaki cinsiyet farklılıkları ve matematik eğitiminde öğretmenin rolüne ilişkin görüşleri hakkında görüşülmüştür. Araştırmacılar ta...
Citation Formats
S. Yoleri, G. Tetik, and H. Ş. Çetken, “Okul Öncesi Öğretmenlerinin Üstün Yetenekli Öğrenciler Hakkindaki Görüşlerinin Belirlenmesi (Uşak İli Örneği),” 2017, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76899.