Türkçede Yapı ve İşlev

2018-01-01

Suggestions

Türkçedeki ilgi-iyelik yapılarının anlaşılmasında yapısal hazırlama: Kendi-hızıyla okuma ve göz izleme çalışmaları
Hohenberger, Annette; Bahadır, Gözde(2012-02-15)
An investigation of Turkish static spatial semantics in terms of lexical variety: an eye tracking study
Ertekin, Şeyma Nur; Acartürk, Cengiz; Department of Cognitive Sciences (2021-8)
The semantics of spatial terms has been attracting the attention of researchers for the past several decades. As an understudied language, Turkish presents an appropriate test bed for studying the generalizability of semantic characterization of spatial terms across languages. Turkish also exhibits unique characteristics, such as the use of locative case markers and being an agglutinative language. The present study reports an eye-tracking investigation of comprehension of spatial terms in Turkish by employ...
Türkçede Adıl Düşürme Değiştirgeninin Türkçe Tek Dilli Ve Türkçe Almanca İki Dilli Bireyler Tarafından İşletimi.
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem(2009-12-31)
Proje kapsamında Almanya'da eğitim görmekte olan bir grup Türkçe-Almanca iki dilli Türk öğrencilerden sözlü ve yazılı olarak veri toplancaktır. Oluşturulan derlem içinde Adıl Düşürme Değiştirgeninin denekler tarafından nasıl işletildiği Türkçe ana dilli öğrencilerden elde edilen veriler ile karşılaştırarak araştırılacaktır. Sonuç olarak iki dilli grubun Almunca'dan etkilenmesi beklenmektedir.
Türkçede Hem Hem Bağlacının Bilgi Yapısı Ve Sözdizimsel Özellikleri
Hatipoğlu, Çiler (2007-01-01)
Türkçede Söylem Belirleyicileri
Gürbüz, Nurdan (1998-01-01)
Bu çalışmanın amacı literatürde çeşitli tanımlarla geçen ve bizim genel olarak 'söylem belirleyicileri' diye adlandıracağımız dil birimlerinin neler olduğunu ortaya koymak ve Türkçe konuşma dilinde bu sözcüklerin üstlendiği işlevleri araştırmaktır. Bir doktora çalışmasına dayanan bu incelemede sonuçların bir kısmı örnekleme yoluyla sunulacaktır.
Citation Formats
S. Ç. Sağın Şimşek, “Türkçede Yapı ve İşlev,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/76859.