Türkçede Söylem Belirleyicileri

1998-01-01
Bu çalışmanın amacı literatürde çeşitli tanımlarla geçen ve bizim genel olarak 'söylem belirleyicileri' diye adlandıracağımız dil birimlerinin neler olduğunu ortaya koymak ve Türkçe konuşma dilinde bu sözcüklerin üstlendiği işlevleri araştırmaktır. Bir doktora çalışmasına dayanan bu incelemede sonuçların bir kısmı örnekleme yoluyla sunulacaktır.

Citation Formats
N. Gürbüz, “Türkçede Söylem Belirleyicileri,” Dilbilimi Araştırmaları, vol. 9, pp. 37–47, 1998, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/71955.