Türkçede Hem Hem Bağlacının Bilgi Yapısı Ve Sözdizimsel Özellikleri

2007-01-01
Dil ve Yaratıcılık

Suggestions

Türkçede İlgi İçtümcelerinin İliştirme Belirsizliğinde Kurucu Sıklıklarının Rolü
Kırkıcı, Bilal; Kütükoğlu, Ayşe İrem; Yücesoy, Gizem (null; 2009-01-01)
Türkçedeki ilgi-iyelik yapılarının anlaşılmasında yapısal hazırlama: Kendi-hızıyla okuma ve göz izleme çalışmaları
Hohenberger, Annette; Bahadır, Gözde(2012-02-15)
Türkçe r nin akustik incelenmesi bölge ve cinsiyet farklılıklar
Zeyrek Bozşahin, Deniz; Hatipoğlu, Çiler (Mersin Üniversitesi; 2008-05-01)
Türkçe /r/ çeşitli kaynaklardaki tanıma göre, dişeti ya da öndamaktaeklemlenen çarpmalı ünsüzdür (Aksan, 1978; Göknel, 1974;Kornfilt, 1997; Lewis, 2000). Değdiği yerde birkaç vuruş yapanyuvarlanan türü [r] sözcük başında bulunur (Selen, 1979). Sözcükortasında tekvuruşlu ya da yuvarlanmayan türü [ɿ] kullanılır (Selen1979). Sözcük sonunda [ ] ötümsüzleşir (Göksel ve Kerslake, 2005;ɾErguvanlı-Taylan, 2000; Kornfilt, 1997). Bazı kaynaklar sözcüksonundaki [ ]’nin sürtünmeli old...
Türkçede Yapı ve İşlev
Sağın Şimşek, Sultan Çiğdem (2018-01-01)
Türkçede Söylem Belirleyicileri
Gürbüz, Nurdan (1998-01-01)
Bu çalışmanın amacı literatürde çeşitli tanımlarla geçen ve bizim genel olarak 'söylem belirleyicileri' diye adlandıracağımız dil birimlerinin neler olduğunu ortaya koymak ve Türkçe konuşma dilinde bu sözcüklerin üstlendiği işlevleri araştırmaktır. Bir doktora çalışmasına dayanan bu incelemede sonuçların bir kısmı örnekleme yoluyla sunulacaktır.
Citation Formats
Ç. Hatipoğlu, “Türkçede Hem Hem Bağlacının Bilgi Yapısı Ve Sözdizimsel Özellikleri,” Dil ve Yaratıcılık, pp. 27–43, 2007, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/74732.