Devletler Dünyasının Kuramı Realizm ve Hükümet-Dışı Aktörler

2018-10-10
Uluslararası ilişkiler disiplininin başat kuramlarından olanrealizmin temel prensipleri üç madde ile özetlenmektedir: Devletçilik,özyeterlik (self-help) ve beka.

Suggestions

Felsefe Diyalogları
Karademir, Aret (2016-01-01)
Felsefe ile akademik anlamda ilgilenen kişilerin ele alıp incelediği felsefi sorunları, gündelik hayatımızın seyri içinde, çoğu zaman ya göremeyiz ya da görmezden geliriz. Bu sorunlar, aslında, sadece gündelik hayatımızla değil, bütün yaşamımızla doğrudan ilgili olmalarına rağmen, gereksiz sorunlar gibi görülürler ve onları ciddiye almanın aklı karıştırmaktan başka bir işe yaramadığı düşünülür. Bu durumun ortaya çıkmasının, yani felsefenin ilgilendiği sorunların sıradan insanların ilgileri dışında kalmasını...
Gezi Olayları ve Türkiye'nin Orta Doğu^'ya Yönelik Dış Politikası
Altunışık, Meliha; Göçer Akder, Derya(2015-12-31)
Toplumsal hareketlenmeler Uluslararası İlişkiler disiplini için iç siyaset ile uluslararası siyaset arasındaki çok katmanlı etkileşimi tartışmak adına çok uygun vakalar sağlar. Toplumsal hareketlerin sebepleri, zamanlamaları, gelişim süreçleri ve elbette sonuçları üzerinden bir ülkenin dış politikasının o ülkenin iç siyasi dinamiklerine nasıl etki ettiğini okumak mümkündür. Öte yandan toplumsal hareketlerin yarattığı değişimi ülkenin dış politikasına yansımalarıyla birlikte incelemek de önemlidir. Gezi Park...
An application of exclusion theory to world politics: core-periphery relations in Middle East history
Oğultarhan, Adem; Yalvaç, Faruk; Department of International Relations (2021-1-4)
The central claim of the thesis is that when world political relations are assessed from a systems perspective, the main template of relations can be established along core-periphery dichotomy, instead of a state-centric approach. From this perspective, the underlying relationship in world politics is the one between the core and the periphery and this relationship is characterized by the dynamics of exclusion vs. inclusion. Exclusion and inclusion concepts are derived from Niklas Luhmann’s system theory, a...
Beliren Yetişkinler İçin Kariyer Arzusu Ölçeği nin Türkçe Uyarlaması Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
Seymenler, Seçil (null; 2015-10-09)
Bu çalışmanın amacı, beliren yetişkinlikte yalnızlık, benlik teorisi ve sosyal görünüş kaygısı arasındaki ilişkileri incelemektir. Araştırmanın hipotezleri şunlardır: (1) Benlik teorisi yalnızlığı negatif ve anlamlı olarak yordamaktadır. (2) .Benlik teorisi sosyal görünüş kaygısını negatif ve anlamlı olarak yordamaktadır. (3) Sosyal görünüş kaygısı yalnızlığı pozitif ve anlamlı olarak yordamaktadır. (4) Benlik teorisi ve yalnızlık arasındaki ilişkiye sosyal görünüş kaygısı aracılık etmektedir. Araştırmanın ...
Human-Thing Relations in Design: A Framework Based on Postphenomenology and Material Engagement Theory
Aktaş, Bilge Merve; Tok, Tuğba; Gürtekin, Betül; Kaygan, Harun; Dilek, Özgün; Özçelik, Ayşegül; Akın, Fazıl; Büyükkeçeci, Elif (ODTÜ Mimarlık Fakültesi, 2022-6)
Starting with the earlier work of Don Ihde, postphenomenological studies in philosophy of technology have been documenting the many ways in which technologies shape human beings’ relationship to the world. More recently, Material Engagement Theory (MET), originating from cognitive archaeology, offers descriptions of how human thinking and capacities have been shaped through creative material engagements with the world. Based on a recent collaboration by Ihde and Malafouris (2018), this study applies the joi...
Citation Formats
Ş. O. Bahçecik, “Devletler Dünyasının Kuramı Realizm ve Hükümet-Dışı Aktörler,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.mulkiyeircongress.org/kongre_kitabi.pdf.