Hide/Show Apps

Özgür irade ve belirlenimcilik ölçeğinin Türkçeye uyarlaması ve psikometrik özellikleri.

2017-07-01
ALPER, SİNAN
SÜMER, NEBİ