Erken Çocuklukta Gözlem ve Değerlendirme

2018-01-01

Suggestions

Erken Çocukluk Döneminde Motor Gelişimin Değerlendirilmesi
Yılmaz, Arif; Hürmeriç Altunsöz, Irmak (Pegem Akademik Yayıncılık, 2020-08-01)
Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması
Sevimli Çelik, Serap; Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli bir role sahiptir. Okul ortamında fiziksel gelişimi desteklenen çocukların ileriki yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ve spora katılımlarının hareketsiz bir yaşam sürdüren çocuklara oranla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Gallahue & Ozmun, 2006)....
Erken Çocukluk Fen Eğitiminde Yöntem ve Teknikler
Uludağ, Gonca; Erkan, Nefise Semra; Erdaş Kartal, Eda; Çelebi Öncü, Elif; Güdük, Ayşe Hicret; Özyılmaz Akamca, Güzin; Yurt, Özlem; Buldu, Elif; Angın, Duriye Esra; Öcal, Erdinç; Başaran, Mehmet; Canbeldek, Merve; Şahin Çakır, Çiğdem; Eti, İnanç; Bartan, Murat; Tekerci, Hacer; Kefi, Sara; Koçak Tümer, Nafiye Bilge; Özbek Ayaz, Ceylan; Özkan Kılıç, Özge; Tokuç, Hülya; Er, Hasan; Bay, Erdal (null, 2020-01-01)
Erken Çocukluk Eğitimi Hizmetlerinin Çeşitliliği: Yeni Zelanda Örneği
Avcı, Zeynep; Yalçın, Fatma (2020-10-12)
Risky Play in Early Childhood Education: A Risk Worth Taking
Yalçın, Fatma; Erden, Feyza (2018-12-01)
This paper aimed to present a literature review, examine relevant studies and present their common aims and findings. Based on this review, the study also intended to discuss and evaluate the current status of risky play in Turkish early childhood education. The literature was chosen through online sources, including several books, reports and many articles in the journals. A comprehensive research was conducted through data bases including ERIC, SCOPUS, ULAKBIM and Complementary Index using the key words s...
Citation Formats
I. Hürmeriç Altunsöz, Erken Çocuklukta Gözlem ve Değerlendirme. 2018.