Erken Çocukluk Eğitimi Hizmetlerinin Çeşitliliği: Yeni Zelanda Örneği

2020-10-12
International EJER Congress

Suggestions

Erken Çocukluk Fen Eğitiminde Yöntem ve Teknikler
Uludağ, Gonca; Erkan, Nefise Semra; Erdaş Kartal, Eda; Çelebi Öncü, Elif; Güdük, Ayşe Hicret; Özyılmaz Akamca, Güzin; Yurt, Özlem; Buldu, Elif; Angın, Duriye Esra; Öcal, Erdinç; Başaran, Mehmet; Canbeldek, Merve; Şahin Çakır, Çiğdem; Eti, İnanç; Bartan, Murat; Tekerci, Hacer; Kefi, Sara; Koçak Tümer, Nafiye Bilge; Özbek Ayaz, Ceylan; Özkan Kılıç, Özge; Tokuç, Hülya; Er, Hasan; Bay, Erdal (null, 2020-01-01)
Erken Çocuklukta Gözlem ve Değerlendirme
Hürmeriç Altunsöz, Irmak (null, 2018-01-01)
Erken Çocukluk Eğitimi Mozaiği: Büyük düşünceler/fikirler, modeller ve yaklaşımlar
Schweinhart, Lawrance; et. al. (2017-01-01)
Emotion regulation and emotion socialization of early childhood educators
Üzüm, Sabiha; Demircan, Hasibe Özlen; Department of Early Childhood Education (2022-5)
The purpose of the study was to underline the early childhood educators’ emotion regulation and socialization of young children’s negative emotions. With this aim, the strategies of early childhood educators’ emotion regulation and socialization of young children’s negative emotions in emotionally difficult times and the relationship between the early childhood educators’ emotion regulation and socialization of young children’s negative emotions was investigated. For the current thesis a correlational study...
Erken çocukluk eğitimine Küba perspektifinden alternatif bir bakış: kendi çocuğunu eğit programı
Yalçın, Fatma; Erden, Feyza (2017-07-01)
Citation Formats
Z. Avcı and F. Yalçın, “Erken Çocukluk Eğitimi Hizmetlerinin Çeşitliliği: Yeni Zelanda Örneği,” presented at the International EJER Congress, Ankara, Türkiye, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/92488.