Edmodo: eğitsel bir çevrimiçi sosyal öğrenme ortamı

2013-12-09
Web 2.0 teknolojilerinden biri olan sosyal ağ web siteleri, her yaştaki insanlar için hayatlarında vazgeçilmez bir alan oluşturmaktadır Facebook ve Myspace gibi genel amaçlı sosyal ağlarda insanlar, farklı insanlarla bağlantılar kurabilmekte ve bilgi paylaşımı yapabilmektedir. Gündelik hayata getirdiği kolaylıklar haricinde sosyal ağlar, farklı amaçlar için de kullanılabilir. Eğitim bu amaçlardan biridir. Bu araştırmada, sadece eğitime yönelik bir sosyal öğrenme ortamı olan Edmodo ele alınmış ve 21.yüzyıl öğretmenlerin bu ortam hakkında bilgilendirilmesi istenmiştir. Edmodo, içerik yönetim sistemi ve profesyonel öğrenme ortamı olarak değerlendirilmiştir. Ayrıca, literatür taraması yapılarak Edmodu’yu kullanan öğrencilerin ve öğretmenlerin görüşleri bir araya toplanmış ve “Niye Edmodo?” sorusunun cevapları yazılmıştır. Kullanım kolaylığının, sadece eğitim amaçlı insanların erişim sağlayabildiği güvenli bir ortam olmasının, dijital göçmen ve dijital yerli öğretmenler arasındaki iletişimi kuvvetlendirmesinin ve dünyanın farklı yerlerindeki öğretmenler arasında işbirliği sağlamasının Edmodo’yu yaygın kullanılan bir sosyal öğrenme ortamı yaptığı bulunmuştur. Son olarak ise, Edmodo’nun profesyonel öğrenme ortamı olarak ele alınıp aynı veya farklı ülkelerdeki öğretmenlerin işbirliği yapması halinde ne gibi çalışmaların yapılabileceği öneri halinde sunulmuştur.
Türkiye’de İnternet Konferansı, (9 - 11 Aralık 2013)

Suggestions

Uses of social network sites among digital natives: the case of facebook use among METU students
Akbuğa, Fulya; Aybars, Ayşe İdil; Department of Sociology (2014)
Today, with the development of the Internet and Web 2.0 technologies, social media dominates the social life. Social network sites are an important part of Social Media where users communicate, interact, share and participate. The most popular social network site Facebook has over 1 billion users in the world and nearly 33 million Internet users in Turkey are using Facebook as well. Young people who were born into digital technologies are called as the 'digital natives'. They are the most active users of Fa...
Çocukların Sosyal Ağlarda Kişisel Bilgi Paylaşım Eğilimleri
Çağıltay, Kürşat; Kaşıkçı, Duygu Nazire; Kurşun, Engin; Karakuş Yılmaz, Türkan (2017)
Bu betimleyici çalışma, çocukların sosyal ağlarda kişisel bilgi paylaşım eğilimleri, sosyal ağları kullanma alışkanlıkları ve potansiyel riskli davranışlarını belirlemeyi hedeflemektedir. Bu çalışma Türkiye'nin en büyük üç şehrinde (İstanbul, Ankara ve İzmir) gerçekleştirilmiş olup, veriler rastgele seçilen 9 ile 16 yaş aralığındaki sosyal ağ kullanıcısı 524 çocuk ve velileri ile yüz yüze görüşmeler yapılarak toplanmıştır. Bu görüşmeler esnasında her çocuk ve yanında bulunan velisine 25 sorusu çocukların so...
E öğrenme ve Sosyal Ağlar
Akın, Burcu; Ergem, Ömer; Güleroğlu, Merve; Gürbüz, Tarkan (null; 2013-11-01)
Yeni ve yenilikçi e-öğrenme çözümlerine olan ilgi son on yıl içinde giderek artmaktadır. Yeni teknolojiler iletişimi ve etkileşimi kolaylaştırarak güçlü birlikte öğrenme ortamlarının oluşmasını sağlamaktadır. Öğrenmenin sosyal yönü dikkate alınacak olursa, gelişmekte olan teknolojilerden biri olan sosyal medyanın formal ve informal bir öğrenme aracı olarak kullanılmak üzere büyük bir potansiyele sahip olduğu görülebilir. Sosyal ağların öğrenim araçları olarak potansiyelini yansıtan çok sayıda çalışma yapılm...
Openmore: a content-based movie recommendation system
Kırmemiş, Öznur; Birtürk, Ayşe Nur; Department of Computer Engineering (2008)
The tremendous growth of Web has made information overload problem increasingly serious. Users are often confused by huge amount of information available on the internet and they are faced with the problem of finding the most relevant information that meets their needs. Recommender systems have proven to be an important solution approach to this problem. This thesis will present OPENMORE, a movie recommendation system, which is primarily based on content-based filtering technique. The distinctive point of t...
Erken Çocukluk Döneminde Aktif Öğrenme Ortamlarının Yaratılması
Sevimli Çelik, Serap; Demircan, Hasibe Özlen(2018-12-31)
Bilgisayar, video oyunları, televizyon, apartman hayatı ve okula servis ile ulaşım sonucunda aktif olmayan bir yaşam biçimi sürdüren günümüz çocukları için okul öncesi eğitim kurumları günlük hareketi desteklemede önemli bir role sahiptir. Okul ortamında fiziksel gelişimi desteklenen çocukların ileriki yaşamlarında fiziksel olarak daha aktif ve sağlıklı bir yaşam sürdürdükleri ve spora katılımlarının hareketsiz bir yaşam sürdüren çocuklara oranla daha yüksek olduğu vurgulanmaktadır (Gallahue & Ozmun, 2006)....
Citation Formats
E. Alemdağ, “Edmodo: eğitsel bir çevrimiçi sosyal öğrenme ortamı,” presented at the Türkiye’de İnternet Konferansı, (9 - 11 Aralık 2013), Beyazıt, İstanbul, 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77227.