Dip tarama malzemesinin boşaltım kararının değerlendirilmesi için ülkemize özgü sınır değerlerin önerilmesi: DİPTAR Proje sonuçları

2018-05-12
Tolun, Leyla G.
Sarı, Erol
Tan, İbrahim
Aslan, Ertuğrul
Arslan, Tuğçe N.
Ünlü, Vesile Selma
Tuğrul, Süleyman
Citation Formats
L. G. Tolun et al., “Dip tarama malzemesinin boşaltım kararının değerlendirilmesi için ülkemize özgü sınır değerlerin önerilmesi: DİPTAR Proje sonuçları,” 2018, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77270.