Türkiye’de Lisansüstü Eğitimde Öğrenciyi Okulda Tutma: Örgütsel Faktörlerin Lisansüstü Eğitim Mezuniyetindeki Rolü

Download
2020-07-01
Ertem, Hasan Yücel
Gökalp, Gökçe
Lisansüstü eğitim, kendi uzmanlık alanlarında bir kariyer takip etmeleri doğrultusunda öğrencileri yönlendirir. Bu bağlamda, lisansüstü eğitim öğrenciler için cezbedici olmaktadır. Fakat öğrencilerin lisansüstü eğitimi tamamlamamalarına sebep olan belli etkenler vardır. Bu çalışma, yüksek lisans ve doktora eğitimlerinde öğrencilerin mezuniyet durumlarını kontrol etmeyi ve lisansüstü eğitimde mezuniyet oranlarına etki eden örgütsel faktörleri araştırmayı amaçlamaktadır. Çalışma deseni ilişkisel tarama olup ikincil veri analizi yapılmıştır. Derece tamamlayamama oranı bağımlı değişken iken üniversite türü, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı ve öğretim üyesi başına düşen makale sayısı bağımsız değişkenlerdir. Çalışmanın amacını gerçekleştirmek için betimleyici istatistik ve eş zamanlı çoklu regresyon analizi kullanılmıştır. Çalışma bulguları yüksek lisans öğrenci kaybının doktora öğrenci kaybından yüksek olduğunu göstermiştir. Ayrıca, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı hem yüksek lisans hem doktora tamamlamama oranını yordarken üniversite türü ise sadece yüksek lisans tamamlamama oranını yordamıştır. Tamamlama oranlarının artırılması için akademik personelin performansının hesaba katılması önerilmektedir.
Ege Eğitim Dergisi

Suggestions

The Role of personal and organizational factors on student attrition from graduate education: "do or die?"
Ertem, Hasan Yücel; Gökalp, Gökçe; Department of Elementary Education (2018)
Holding a graduate degree is a significant achievement as it provides students who have it with opportunity to become faculty member, to get professional development, and to gain professional seniority. Despite this appeal, not all who start a graduate degree program persist or complete the program. The current study aims to develop and test a model in order to determine the role of personal and organizational factors on student attrition from graduate education and to investigate graduate student attrition...
An Exploration on mentoring process in ELT practicum: perspectives of student teachers, cooperating teachers, and supervisors
Aydın, Özge; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2016)
The present study aimed to investigate mentoring practices by focusing on the fulfillment of mentoring roles-responsibilities, and problems encountered in practicum from the viewpoints of three actors, who are namely student teachers, supervisors, and mentors. The participants of the study were 194 student teachers who were senior students from English Language Teaching departments at three state universities in Ankara, ten supervisors who actively supervised Practice Teaching course at the above-mentioned ...
Uncovering the relationship between student engagement and organizational culture in a public university in Turkey
Borhan, Ersan.; Emil, Serap; Department of Educational Administration and Planning Education (2020)
Student engagement has become a seminal phenomenon in recent higher education studies since it is associated with both desirable student outcomes and the quality of higher education policies and practices. It is defined as the time and energy devoted by the students to their studies and institutional efforts to create effective educational environment. Although the literature has given in-depth comprehension about the role of organizational characteristics in engagement, there has been few studies touching ...
Critical thinking skills of prospective teachers: foreign language education case at the Middle East Technical University
Tufan, Didem; Kiraz, Ercan; Department of Educational Sciences (2008)
This research examined the critical thinking (CT) skills and conceptions of prospective teachers studying at Foreign Language Education Department at Middle East Technical University. In this way, the study intended to contribute to the field of curriculum and instruction by pointing to the currents status while constituting a basis for further actions in teacher education in terms CT. In this research, data analysis was carried out through both quantitative and qualitative analysis. A survey, including Stu...
An Investigation into Turkish english language teachers’ perceived professional development needs, practices and challenges
Korkmazgil, Sibel; Seferoğlu, Gölge; Department of English Language Teaching (2015)
This phenomenological research study seeks to explore English language teachers’ professional development needs, practices and challenges that they experience in their professional growth. Data were collected from 41 English language teachers working at public schools in 14 different cities in Turkey through semi-structured interviews conducted in 2012. The findings suggested that highest level of needs were indicated with regard to developing teachers’ English language proficiency and speaking skills, impr...
Citation Formats
H. Y. Ertem and G. Gökalp, “Türkiye’de Lisansüstü Eğitimde Öğrenciyi Okulda Tutma: Örgütsel Faktörlerin Lisansüstü Eğitim Mezuniyetindeki Rolü,” Ege Eğitim Dergisi, pp. 38–53, 2020, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77401.