Hide/Show Apps

Kuzey Anadolu Fay Hattı Marmara Bölümü için Fay Bazlı Düzlemsel Sismik Kaynak Modeli ile Sismik Tehlike Analizi

2017-10-13
SOYMAN, K Buğra
GÜNER, Barış
GÜLERCE, ZEYNEP
KAYMAKCI, NURETDİN