Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi

2000-01-01
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesidir. Bu çalışma, ODTÜ Eğitim Fakültesi 'ndeki 340 öğrencinin katılımıyla 1998 yılı Bahar döneminde gerçekleştirilmıştır. Araştırmada, araştırmacılar tarafından geliştirilen "Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği" kullanılmıştır. Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutum puanları sevrne, saygı, kendine güven alt boyutlarına göre kız ve erkek öğrencilerde anlamlı bir fark gözlenmıştir. Ayrıca tutum puanları sınıf düzeyine göre de anlamlıdır. Ama tutum puanları ÖSYS'deki tercih sırasına göre anlamlı değildir
Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education

Suggestions

An exploration of teacher commitment through the perspectives of novice teachers
Ural, Fadime; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2021-8)
The purpose of this study was to explore perceptions of novice teachers regarding teacher commitment, their experiences of teacher commitment, and the factors causing changes in it. Also, it was aimed to be informed of the suggestions of novice teachers for the sustainability and increase of teacher commitment. In this study, phenomenology as a qualitative research design was used. The data were collected through semi-structured interviews from 30 novice teachers working their first three years of the teach...
Öğretmen Adaylarının Eleştirel Düşünme Eğilimleri ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
Memduhoğlu, Hasan Basri; Keleş, Elif (null; 2014-08-28)
The purpose of this study is to determine the relationship between critical-thinking tendency and problem-solving skills of pre-service teachers. Research was modelled as relational screening model. The population of the research consisted of pre-service teachers from a faculty of education during the 2013-2014 academic year. The sample of the research consisted of 656 students who were studying different fields of education at the faculty. Stratified sampling method was used in choosing the sample. The var...
Öğretmen ve öğrenci merkezli öğretim ve izleyen öğretmenlik uygulamasının aday öğretmenlerin değer öncelikleri üzerine etkileri
İnce, Mustafa Levent; Ok, Ahmet (2003-01-01)
The effects of teacher-centered and learner-centered teaching on practice teaching of prospective physical education teachers
İnce, Mustafa Levent; Ok, Ahmet; Department of Educational Sciences (2002)
The purpose of this study was to examine the effects of teacher-centered (TC) and learner-centered (LC) teaching methods on physical education value orientations, teaching style preferences, classroom interaction patterns, and teaching effectiveness of prospective physical education teachers in practice teaching. In order to achieve this goal, 32 senior physical education prospective teachers were randomly assigned into TC and LC groups prior to teaching methods course. In the teaching methods course, the T...
Induction into teaching: a multiple-case study of the first year teachers’ experiences at schools /
Cihan, Tuğba; Yıldırım, Ali; Department of Elementary Education (2016)
The aim of this study was to examine the first year of four novice teachers in the teaching profession with regard to their perceptions and experiences about the classroom processes they undergo, professional development, relationships with students and colleagues, teaching performance, mentorship, personal life and the pre-service teacher education in addition to their mentors’ perceptions regarding the induction process. The study adopted a qualitative multiple-case study design and data were collected fr...
Citation Formats
Y. Çapa Aydın, “Öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğine yönelik tutumlarının farklı değişkenler açısından incelenmesi,” Hacettepe Universitesi Egitim Fakultesi Dergisi-Hacettepe University Journal Of Education, pp. 69–73, 2000, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/77602.