Orta Asya da Siyaset ve Toplum

2012-01-01

Suggestions

Orta Asya da Siyasal İstikrar ve Demokrasi Dengesi Kırgızistan Örneği
Köksal, Pınar (2007-01-01)
Orta Asya'da Tarihsel Kimlikler ve Çatışma
Köksal, Pınar (Avrasya İncelemeleri Merkezi , 2020-12-01)
Orta Asya’da siyasal istikrar ve demokrasi dengesi: Kırgızistan örneği
Köksal, Pınar (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2007-6-1)
Bu çalışma, Orta Asya ülkelerinden Kırgızistan’da siyasal istikrar ile demokrasi arasındaki dengeyi incelemeyi amaçlamaktadır. 1991 yılında Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu bağımsızlığını kazanmış olan Kırgızistan, tüm diğer eski birlik cumhuriyetleri gibi çok yönlü bir geçiş sürecine girdi. Bu sürece damgasını vuran resmi politikanın başlıca amacı, piyasa ekonomisini benimsemiş, bağımsız, demokratik ve laik ulus-devletler yaratmaktı. Bu alanlarda karşılaşılan karmaşık sorunları çözmek amacı ile siyas...
Orta Asya’da Ulus Devlet İnşası ve Türkiye: Genel Bir Değerlendirme
Köksal, Pınar (2012-01-01)
Orta Asya’da İslami Uyanış, Radikal İslami Hareketler ve Bu Hareketlerin Bölge Politikasına Etkileri
Köksal, Pınar (2003-01-01)
Citation Formats
P. Köksal, Orta Asya da Siyaset ve Toplum. 2012.