Hukuk, Tarih ve Tarihyazımı: 1858 Osmanlı Arazi Kanunnamesi’ne Yönelik Yaklaşımlar

2005-03-01
Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk kapsamlı ve modern arazi kanunu olan 1858 Arazi Kanunnamesi tarihçiler ve sosyal bilimciler arasında pek çok tartışma yaratmıştır. Kanunnameye dair çalışmalar temelde iki konuya odaklanmıştır: kanunnamenin amaçları ve sonuçları. Bu makale ilkin, araştırmacıların kanunun çıkarılma amacı ve Osmanlı İmparatorluğu'nun arazi kontrolü yapısı üzerindeki somut etkilerine dair söylediklerini ele alıyor ve bazı önemli çalışmaları da ayrıca tartışıyor. Tarihyazımının eleştirisinden sonra, alternatif bir yaklaşımın temelini oluşturabilecek bazı çalışmaları değerlendiriyor. Bu makale son olarak, kanunnameye ve genel olarak Osmanlı arazi hukukuna yönelik daha verimli bir yaklaşımın oluşturulmasına katkıda bulunabilecek bazı öneriler getiriyor. Bu önerilerin bazıları şöyle: kanunnamenın sonuçlarından ziyade nedenlerine ve arkaplanına yoğunlaşmak, kanunnamedeki ve genel olarak hukuktaki hukuki kurgulara dikkat etmek, hukukun sadece içeriğini değil biçimini de ciddiye almak ve toprak sahipliği ile kullanımının önemli vechelerini oluşturan ancak kanunnamenin sessiz kaldığı noktaları da araştırmak.
Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi

Suggestions

Land use, peasants and the republic: debates on land reform in Turkey, 1923-1945 /
Kaya, Safiye Yelda; Aytekin, Erden Attila; Department of Political Science and Public Administration (2014)
This dissertation examines debates over land reform in the single-party period of the Republic of Turkey. It commences with a lengthy background discussion of tenurial relations in Ottoman and early Republican Anatolia. This part builds on secondary literature and revolves around the question as to whether commercialization of agricultural production altered patterns of land use and ownership in Anatolia. Therefore, the discussion starts off from nineteenth-century when Ottoman countryside was integrated to...
Contributions of the Ottoman Empire to the construction of Modern Europe
Palabıyık, Mustafa Serdar; Yurdusev, Ahmet Nuri; Department of International Relations (2005)
This thesis aims to analyze the contributions of the Ottoman Empire to the construction of modern Europe in the early modern period. Conventional historiography generally argues that the Ottoman Empire contributed to the emergence of the modern European identity only through acting as the ءother̕ of Europe. This thesis, however, aims to show that such an analysis is not enough to understand the Ottoman impact on the European state system. Moreover, it argues that the Ottoman Empire contributed to the constr...
Batılılaşma Döneminde Osmanlı Sağlık Kuruluşları
Yavuz, Yıldırım (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 1988)
Üçüncü Selim'in 1789'da tahta geçmesiyle başlayan Batılılaşma dönemine kadar Osmanlı sağlık kuruluşları hem tıp uygulamaları, hem sağlık koşulları, hem de hastane yapılan açısından ortaçağda geçerli olan ilkel görünümlerini korumuşlardır. Kendinden önceki Selçuklu tıp uygulamalarına dayanan Osmanlı sağlık kuruluşları, biçimsel olarak da Selçuklu sağlık yapılarını yinelemişler, bu nedenle, Osmanlı hastaneleri, medrese planlarını anımsatan, bir orta avlu çevresine dizili odalardan oluşmuş geleneksel formların...
Symbol space and meaning in hittite architecture
Onurlu, Sema; Güven, Suna Naziyet; Department of History of Architecture (2004)
The importance of the Hittites derives from the fact that they were an organized central power extending over a large territory within which a number of societies maintained their language, culture and traditions. The archaeological findings of Hattusha, the Hittite capital reveal that the city had reached its maximum limits during the Great Kingdom period and the most magnificient and monumental buildings of the city are dated to this period. Yazilikaya, the open air sanctuary which reached to its final fo...
The implementation of the Ottoman land code of 1858 in eastern Anatolia
Gözel, Oya; Boztemur, Recep; Department of History (2007)
The nineteenth century was an era that great centralization and codification attempts were realized in the Ottoman Empire. One of these attempts was the Ottoman Land Code of 1858, which put various land regulations throughout the empire into a standard code. But this standard Code gave different results when applied to different regions which had their own characteristic features. Eastern Anatolia, which had an autonomous position since its incorporation to the Ottoman Empire, was also in the scope of the L...
Citation Formats
E. A. Aytekin, “Hukuk, Tarih ve Tarihyazımı: 1858 Osmanlı Arazi Kanunnamesi’ne Yönelik Yaklaşımlar,” Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, pp. 723–744, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www.talid.org/downloadPDF.aspx?filename=127.pdf.