Karadeniz İçin Geliştirilmiş Yeni Nesil Ekosistem Modeli Basarı Analiz

2016-01-01
Salihoğlu, Barış
Arkın, Şadi Sinan
Akoğlu, Ekin

Suggestions

Karadeniz Ekosisteminin Doğrusal Olmayan Dinamikleri Ve Antropojenik Ve İklimsel Değişkenlere Olan Tepkisi
Akoğlu, Ekin; Salihoğlu, Barış (null; 2016-06-03)
Karadeniz Hidrodinamik Modeli için veri Asimilasyon Sistemi Geliştirlmesi
Sadighrad, Ehsan; Arkın, Şadi Sinan; Salihoğlu, Bettina Fach; Salihoğlu, Barış (2016-01-01)
Karadenizde İklim Sirkulasyon ve Fitoplankton Biyokutlesi Arasındaki İlişki
Arkın, Şadi Sinan; Akpınar, Anıl; Fach, Bettina A; Salihoğlu, Barış; Oğuz, Temel (2016-01-01)
Karadeniz’de Çevresel İş Birliği, 1992 Bükreş Sözleşmesi
Güneş, Şule (2001)
Uluslararası politikada iki karşıt blok arasında esen soğuk savaş rüzgarları bir bakıma Karadeniz’in kaderini de tayin etmiş ve Karadeniz kıyı alanları ve deniz çevresi uzunca bir süre, bölge devletlerinin iş birliği yapabilecekleri bir oluşumdan yoksun bırakılmıştır. Kıyıdaş devletlerin çevre sorunlarını gözardı etme yanılgısını sürdürmeleri, Karadeniz'deki çevre sorunlarını, zaman içinde daha da dramatik hale getirmiş ve Karadeniz yalnızca son otuz yıl içinde, havza içinde yerleşik 160 milyon insanın fosf...
Karadeniz Bölgesini Yeniden Tanımlamak: Bölgeye İlişkin İmkânlar, Tehditler ve Gelecek
Ayata, Ayşe; Özdemir, Zelal; Doğangün, Huriye Gökten; Özpolat, Ayça Ergun(2020-05-15)
Sovyetler Birliği?nin dağılmasından sonra Karadeniz bölgesi köklü değişimler geçirmiştir. Karadeniz bölgesinin önemi sahip olduğu zengin enerji kaynakları, Avrupa ile Ortadoğu ve Asya arasındaki transit konumu ve küresel dünya pazarına eklemlenen yeni ekonomiler, çevresel kirlilik, göç, terör ve insan ticareti gibi küresel sorunlar nedeniyle artmıştır. Bu bağlam, ilk olarak Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütünün (KEİ) kurulması ile somutlaşan ve 2000?li yıllardan itibaren bölge dışı aktörlerin (AB ve A...
Citation Formats
B. Salihoğlu, Ş. S. Arkın, and E. Akoğlu, “Karadeniz İçin Geliştirilmiş Yeni Nesil Ekosistem Modeli Basarı Analiz,” 2016, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78143.