Karadeniz’de Çevresel İş Birliği, 1992 Bükreş Sözleşmesi

Download
2001
Uluslararası politikada iki karşıt blok arasında esen soğuk savaş rüzgarları bir bakıma Karadeniz’in kaderini de tayin etmiş ve Karadeniz kıyı alanları ve deniz çevresi uzunca bir süre, bölge devletlerinin iş birliği yapabilecekleri bir oluşumdan yoksun bırakılmıştır. Kıyıdaş devletlerin çevre sorunlarını gözardı etme yanılgısını sürdürmeleri, Karadeniz'deki çevre sorunlarını, zaman içinde daha da dramatik hale getirmiş ve Karadeniz yalnızca son otuz yıl içinde, havza içinde yerleşik 160 milyon insanın fosfor, inorganik azot, petrol, cıva, nükleer madde gibi zehirli atıkları için dev bir çöplük, Avrupa’nın yarısı için kanalizasyon çukuru haline gelmiştir. Uzun süre kendi kaderine bırakılmanın etkisiyle Karadeniz, ekolojik çöküntü içine girmiş, “ölmekte olan denizler” kategorisinde, Aral Denizi ve Hazar Denizi ile birlikte anılır hâle gelmiştir. Karadeniz’e kıyısı olan Türkiye, Rusya, Ukrayna, Romanya, Bulgaristan ve Gürcistan’ın bir araya gelerek kabul ettikleri ve hukuksal alt yapısını sırasıyla 1992 Bükreş Sözleşmesi, 1993 Odessa Bildirgesi ile 1996 Karadeniz Stratejik Eylem Planı’nın oluşturduğu Karadeniz Çevre Programı ile bölge devletleri, Karadeniz çevre sorunlarına ilişkin ortak önlemler alma çabası içine girmişlerdir. Bu çalışmada Karadeniz çevre sorunları ve bu sorunlara çözüm bulmak amacıyla oluşturulan bölgesel deniz programı, 1992 Bükreş Sözleşmesi çerçevesi içinde kalınarak, uluslar arası hukuk açısından incelenmektedir.

Suggestions

Karadeniz’De Çevresel Iş Birliği, 1992 Bükreş Sözleşmesi
Güneş, Şule (Orta Doğu Teknik Üniversitesi (Ankara, Turkey), 2001)
Uluslar arası politikada iki karşıt blok arasında esen soğuk savaş rüzgarları bir bakıma Karadeniz’in kaderini de tayin etmiş ve Karadeniz kıyı alanları ve deniz çevresi uzunca bir süre, bölge devletlerinin iş birliği yapabilecekleri bir oluşumdan yoksun bırakılmıştır. Kıyıdaş devletlerin çevre sorunlarını gözardı etme yanılgısını sürdürmeleri, Karadeniz'deki çevre sorunlarını, zaman içinde daha da dramatik hale getirmiş ve Karadeniz yalnızca son otuz yıl içinde, havza içinde yerleşik 160 milyon insanın fos...
Investigation of pre-service teachers’ self-efficacy beliefs and attitudes toward teaching profession through canonical analysis
Tarkın, Ayşegül; Kondakçı, Esen (2012-03-01)
Bu çalışmanın amacı öğretmen adaylarının özyeterlik inançları ile öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları arasındaki ilişkiyi incelemektir. Çalışmaya son sınıfta öğrenim görmekte olan 315 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplamak için Öğretmen Özyeterlik Ölçeği ve Öğretmenlik Mesleğine Karşı Tutum Ölçeği kullanılmıştır. Kanonik korelasyon analizi sonuçları öğrenciyi derse katmaya ve öğretim yöntemlerini kullanmaya dair yüksek özyeterliğe sahip öğretmen adaylarının öğretmenlik mesleğini daha çok sevdiğini gö...
Authenticity as a Sustainable Value of Holistic Conservation: The Case of Turkey's World Heritage Sites
Karakul Türk, Özlem (2016-01-01)
The discussions on 'authenticity' have always been central in conservation studies. Nowadays, in recent years, the discussions also continued within the debates on the conservation of intangible cultural heritage. This paper brings a new standpoint about 'authenticity', considering it as a value for conservation. Its subjective nature need to be minimized by the clear definition of its constitutive aspects including both tangible and intangible features. To make it more concretized, it needs to understand t...
Legal Frameworks and Housing Environments in North Cyprus
Önal Hoşkara , Şebnem; Öngül, Zehra; Tevfikler Çavuşoğlu , Banu (Middle East Technical University, Faculty of Architecture, 2009)
This article aims to explore the effects of laws and regulations on the development of housing environments in North Cyprus, with the aim of opening up some discussions on their future design and planning. Accordingly, the article consists of seven main sections. In the first two, the main and the general concepts of the article are defined, the research field is explained and the problem is specified. In the third section, the issue of housing in North Cyprus, concentrating on its historical development, s...
Virtual Grieving in the Times of COVID-19
Karabulut, Merve Hilal; Erdur Baker, Özgür; Department of Educational Sciences (2022-12-29)
In this study, the experiences of the virtual world on grieving, how the virtual world is used in grief, the way bonds in social media are maintained, and the experiences of the virtual world on the reconstruction of meaning during the time of COVID-19 was investigated. To examine the experiences of grieving individuals in virtual environments, qualitative research methodology was chosen to explore individuals' digital grief experiences during the COVID-19 pandemic. A phenomenological research design was ch...
Citation Formats
Ş. Güneş, “Karadeniz’de Çevresel İş Birliği, 1992 Bükreş Sözleşmesi,” ODTÜ Gelişme Dergisi, vol. 28, no. 2, pp. 311–337, 2001, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: http://www2.feas.metu.edu.tr/metusd/ojs/index.php/metusd/article/view/112.