Türkiye de Ormancılık Tarihi

2013-12-10

Suggestions

Türkiye de Rekabet Hukuku ve Uygulamaları
Aşçıoğlu Öz, Gamze (null; 2005-10-06)
Türkiye de Şehirlerarası Yük Trafiği CO2 Emisyonlarının Tahmini
Özen, Murat; Tüydeş Yaman, Hediye (Dergipark, 2013-01-01)
Recently, road freight transportation dominates the freight sector in many countries including Turkey, which is causing a growing concern about environmental and sustainability issues. To develop better policies, road freight emissions have to be determined. Such evaluations are very challenging in the absence of disaggregate commodity flow data, which is the case in Turkey. As a solution, to calculate truck freight transportation emissions a model that combines national level national freight transportatio...
Türkiye' de biyokütleden temiz enerji eldesinin araştırılması
Atımtay, T. Aysel; Topal, Hüseyin(2004)
Bu çalışmada, Türkiye'de orman endüstrisi, gıda endüstrisi ve tarım artıklarından kaynaklanan biyokütlenin bir envanteri çıkarılmış, ve bu artıkların 1990-2000 yılları arasında nasıl bir değişiklik gösterdiği ortaya koyulmuştur. Daha sonra seçilen artıkların kabarcıklı ve dolaşımlı akışkan yatakta yanma karakteristikleri incelenmiş, özellikle emisyonları en aza indirecek yanma koşullarının ne olduğu tesbit edilmiştir. Yakılması denenen biyokütleler zeytinyağı endüstrisi artığı olan prina, meyve suyu endüst...
Türkiye de Avrasya Çalışmalarında Metodoloji
Köksal, Pınar (null, 2014-01-01)
Türkiye nin Teknoloji Politikaları Karnesi
Erdil, Erkan; Pamukcu, Mehmet Teoman; Akçomak, İbrahim Semih (2013-10-01)
Citation Formats
S. Dursun, “Türkiye de Ormancılık Tarihi,” 2013, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/78165.