Türkiye de Rekabet Hukuku ve Uygulamaları

2005-10-06
Milletlerarası Tahkim Semineri (4 - 06 Ekim 2005)

Suggestions

Türkiye de Rekabet Hukuku ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun
Haluk, Günuğur; Aşçıoğlu Öz, Gamze (2007-07-01)
Türkiye de Ormancılık Tarihi
Dursun, Selçuk (null; 2013-12-10)
Türkiye de Algısal Sapmalar
Oran, Adil; Özdemir, Özlem (Dokuz Eylül Üniversitesi, 2011-01-01)
Günümüzde artık insanların karar verirken her zaman optimizasyon yapan rasyonel bireyler (homo economicus) gibi davranmadıkları kabul edilmektedir. Buna rağmen, davranışlar rasyonel olmasa veya gözükmese bile onları anlayıp, modelleyebilmek çok büyük önem taşır. Önceleri nispeten küçük bir topluluk tarafından (daha ziyade psikoloji alanında çalışan bir kesim) incelenen algısal sapmalar (cognitive biases) 1974 yılında Science dergisinde yayınlanan bir makaleyle Tversky ve Kahneman tarafından daha geniş kitle...
Türkiye de Kuraklık Riskine Karşı Index Tabanlı Tarım Sigortaları Geliştirilmesi
Kestel, Sevtap Ayşe(2012-12-31)
c) Önerilen konunun güncel ve evrensel olarak ulaşmış noktada üreteceği ek bilgi ve/veya teknoloji: In Turkey agriculture insurance was introduced as crop insurance only against hail risk, but did not brought a remarkable success in the sector. After the legalization of the law in agricultural insurance in 2005, TARSIM-Agricultural insurance pool enterprises has been established. Agricultural insurance which is on the volunteer basis is subsidized by the Government. A system of standardized premium determi...
Türkiye de Şehirlerarası Yük Trafiği CO2 Emisyonlarının Tahmini
Özen, Murat; Tüydeş Yaman, Hediye (Dergipark, 2013-01-01)
Recently, road freight transportation dominates the freight sector in many countries including Turkey, which is causing a growing concern about environmental and sustainability issues. To develop better policies, road freight emissions have to be determined. Such evaluations are very challenging in the absence of disaggregate commodity flow data, which is the case in Turkey. As a solution, to calculate truck freight transportation emissions a model that combines national level national freight transportatio...
Citation Formats
G. Aşçıoğlu Öz, “Türkiye de Rekabet Hukuku ve Uygulamaları,” presented at the Milletlerarası Tahkim Semineri (4 - 06 Ekim 2005), Ankara, Türkiye, 2005, Accessed: 00, 2021. [Online]. Available: https://hdl.handle.net/11511/84378.